PHPerKaigi 2021

date_sunrise

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

date_sunriseBelirtilen gün ve konum için şafak zamanını döndürür

Açıklama

date_sunrise ( int $zamandamgası , int $biçim = SUNFUNCS_RET_STRING , float $enlem = ini_get("date.default_latitude") , float $boylam = ini_get("date.default_longitude") , float $başucu = ini_get("date.sunrise_zenith") , float $gmt_farkı = 0 ) : mixed

date_sunrise() işlevi, verilen gün (zamandamgası) ve konum için şafak zamanını döndürür.

Değiştirgeler

zamandamgası

Şafak zamanı öğrenilecek günün zamandamgası.

biçim

biçim sabitleri
sabit açıklama örnek
SUNFUNCS_RET_STRING Sonucu dizge olarak döndürür. 16:46
SUNFUNCS_RET_DOUBLE Sonucu gerçek sayı olarak döndürür. 16.78243132
SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP Sonucu tamsayı (zaman damgası) olarak döndürür. 1095034606

enlem

Kuzey yarımküre öntanımlıdır. Güney yarımküre için negatif değer girin. Ayrıca bakınız: date.default_latitude

boylam

Doğu yarımküre öntanımlıdır. Batı yarımküre için negatif değer girin. Ayrıca bakınız: date.default_longitude

başucu

Öntanımlı: date.sunrise_zenith

gmt_farkı

Saat cinsinden belirtilir.

Dönen Değerler

Başarılı olduğunda, biçim değiştirgesiyle belirlenen biçimde şafak zamanını, başarız olduğunda false değerini döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Bir tarih/zaman işlevine yapılan her çağrı eğer zaman dilimi ayarı geçerli değilse bir E_NOTICE üretir. Ve/veya eğer sistem ayarları veya TZ ortam değişkeni kullanılıyorsa bir E_STRICT veya bir E_WARNING iletisi üretir. Ayrıca bakınız: date_default_timezone_set()

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0

Zaman dilimi hatalarında artık E_STRICT ve E_NOTICE çıktılanıyor.

Örnekler

Örnek 1 - date_sunrise() örneği

<?php

/* İstanbul, Türkiye için şafak hesabı
Enlem: 41.01 Kuzey
Boylam: 28.58 Doğu
Başucu ~= 90
saat farkı: +2 GMT
*/

echo date("D M d Y"). ', şafak: ' .date_sunrise(time(), SUNFUNCS_RET_STRING41.0128.58902);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Fri Dec 12 2008, şafak: 07:25

Ayrıca Bakınız

  • date_sunset() - Verilen gün ve konum için günbatımı zamanını döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
3
nomail at nospam dot com
2 years ago
maybe I am wrong, but I think

SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP     return GMT(0) time

SUNFUNCS_RET_STRING     Return local time
SUNFUNCS_RET_DOUBLE     Return local time
up
4
scottix at gmail dot com
7 years ago
If you are working in multiple timezones getting the offset from a date is a little tricky because you need it in hours.

<?php

$time
= new DateTime('now', new DateTimeZone('America/Los_Angeles'));

date_sunrise(
$time->getTimestamp(),
SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP,
38.4,
-
9,
90,
$time->getOffset() / 3600
);
up
-6
jonathanNO dot kuhnSPAM at gmailNOSPAM dot com
10 years ago
After some searching, I finally found a website that can calculate the sun's zenith. Just look up your city's lat/long (remember, west/south are negative even if it doesn't show where you look up the lat/long) and the time of sunrise/sunset and use this site:

http://solardat.uoregon.edu/cgi-bin/SolarPositionCalculator.cgi

You have to enter in the sunrise/sunset times separately, but it works.
San Diego is:
Lat: 32.73
Long: -117.17
Sunrise Z.: 90.7379
Sunset Z.: 90.8880
To Top