date_sunrise

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

date_sunriseBelirtilen gün ve konum için şafak zamanını döndürür

Uyarı

PHP 8.1.0 ve sonrasında bu işlevin kullanımı ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve asla güvenilmemelidir. Yerine date_sun_info() işlevi kullanılmalıdır.

Açıklama

date_sunrise(
    int $dönüş_biçimi = SUNFUNCS_RET_STRING,
    ?float $enlem = null,
    ?float $boylam = null,
    ?float $başucu = null,
    ?float $utc_farkı = null
): string|int|float|false

date_sunrise() işlevi, verilen gün (zamandamgası) ve konum için şafak zamanını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

zamandamgası

Şafak zamanı öğrenilecek günün zamandamgası.

dönüş_biçimi

dönüş_biçimi sabitleri
sabit açıklama örnek
SUNFUNCS_RET_STRING Sonucu dizge olarak döndürür. 16:46
SUNFUNCS_RET_DOUBLE Sonucu gerçek sayı olarak döndürür. 16.78243132
SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP Sonucu tamsayı (zaman damgası) olarak döndürür. 1095034606

enlem

Kuzey yarımküre öntanımlıdır. Güney yarımküre için negatif değer girilir. Ayrıca bakınız: date.default_latitude

boylam

Doğu yarımküre öntanımlıdır. Batı yarımküre için negatif değer girilir. Ayrıca bakınız: date.default_longitude

başucu

başucu, güneşin merkezi ile dünya yüzeyine dik bir çizgi arasındaki açıdır. Öntanımlı değer: date.sunrise_zenith

Bazı başucu açıları
Açı Açıklama
90°50' Gündoğumu: Güneşin görünür hale geldiği nokta.
96° Sivil alacakaranlık: Geleneksel olarak şafağın başlangıcını belirtmek için kullanılır.
102° Deniz alacakaranlığı: Ufkun denizde görünmeye başladığı nokta.
108° Astronomik alacakaranlık: Güneşin herhangi bir aydınlatmanın kaynağı olmaya başladığı nokta.

utc_farkı

Saat cinsinden belirtilir. dönüş_biçimi değeri SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP ise utc_farkı yoksayılır.

Dönen Değerler

Başarılı olduğunda, dönüş_biçimi bağımsız değişkeniyle belirlenen biçimde şafak zamanı, başarısızlık durumunda false döner. Başarısızlığın olası nedeni, yılın bir bölümünde kutup dairesinin içinde güneşin hiç doğmamasıdır.

Hatalar/İstisnalar

Bir tarih/zaman işlevine yapılan her çağrı eğer zaman dilimi ayarı geçerli değilse bir E_WARNING üretir. Ayrıca bakınız: date_default_timezone_set()

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 Bu işlevin kullanımı önerilmemekte olup yerine date_sun_info() işlevi önerilmektedir.
8.0.0 enlem, botlam, başucu ve utc_farkı artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - date_sunrise() örneği

<?php

/* İstanbul, Türkiye için şafak hesabı
Enlem: 41.01 Kuzey
Boylam: 28.58 Doğu
Başucu ~= 90
saat farkı: +2 GMT
*/

echo date("D M d Y"). ', şafak: ' .date_sunrise(time(), SUNFUNCS_RET_STRING, 41.01, 28.58, 90, 2);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Fri Dec 12 2008, şafak: 07:25

Örnek 2 - Güneşin doğmaması

<?php
$solstice
= strtotime('2017-12-21');
var_dump(date_sunrise($solstice, SUNFUNCS_RET_STRING, 69.245833, -53.537222));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)

Ayrıca Bakınız

  • date_sun_info() - Güneşin doğuşu/batışı ve alacakaranlık başlangıcı/sonu hakkında bilgi içeren bir dizi döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top