Öntanımlı Sabitler

DATE_ sabitleri PHP 5.1.1 sürümünden itibaren tanımlanmıştır ve standart tarih gösterimi için tarih biçimlendirme işlevleriyle kullanılabilirler. (date() işlevi gibi).

Aşağıdaki sabitler PHP 5.1.2 sürümünden itibaren mevcutturlar ve date_sunrise() ile date_sunset() işlevleri tarafından biçim belirtmek için döndürülürler.

SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP (integer)
Zaman damgası
SUNFUNCS_RET_STRING (integer)
Saat:dakika (örnek: 08:02)
SUNFUNCS_RET_DOUBLE (integer)
Gerçek sayı olarak saat (örnek: 8.75)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top