PHPCon Poland 2024

Öntanımlı Sabitler

DATE_ sabitleri standart tarih gösterimi için tarih biçimlendirme işlevleriyle kullanılabilirler. (date() işlevi gibi).

Aşağıdaki sabitler date_sunrise() ile date_sunset() işlevleri tarafından biçim belirtmek için döndürülürler.

SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP (int)
Zaman damgası
SUNFUNCS_RET_STRING (int)
Saat:dakika (örnek: 08:02)
SUNFUNCS_RET_DOUBLE (int)
Gerçek sayı olarak saat (örnek: 8.75)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top