DateTimeImmutable sınıfı

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Tarih ve zaman gösterimi.

Bu sınıf, DateTime gibi davranır, ancak DateTime::modify() gibi değişiklik yapma yöntemleri çağrıldığında yeni nesneler döndürür.

Sınıf Sözdizimi

class DateTimeImmutable implements DateTimeInterface {
/* Miras alınan sabitler */
public const string DateTimeInterface::ATOM = "Y-m-d\\TH:i:sP";
public const string DateTimeInterface::COOKIE = "l, d-M-Y H:i:s T";
public const string DateTimeInterface::ISO8601 = "Y-m-d\\TH:i:sO";
public const string DateTimeInterface::ISO8601_EXPANDED = "X-m-d\\TH:i:sP";
public const string DateTimeInterface::RFC822 = "D, d M y H:i:s O";
public const string DateTimeInterface::RFC850 = "l, d-M-y H:i:s T";
public const string DateTimeInterface::RFC1036 = "D, d M y H:i:s O";
public const string DateTimeInterface::RFC1123 = "D, d M Y H:i:s O";
public const string DateTimeInterface::RFC7231 = "D, d M Y H:i:s \\G\\M\\T";
public const string DateTimeInterface::RFC2822 = "D, d M Y H:i:s O";
public const string DateTimeInterface::RFC3339 = "Y-m-d\\TH:i:sP";
public const string DateTimeInterface::RFC3339_EXTENDED = "Y-m-d\\TH:i:s.vP";
public const string DateTimeInterface::RSS = "D, d M Y H:i:s O";
public const string DateTimeInterface::W3C = "Y-m-d\\TH:i:sP";
/* Yöntemler */
public __construct(string $datetime = "now", ?DateTimeZone $timezone = null)
public static createFromFormat(string $format, string $datetime, ?DateTimeZone $timezone = null): DateTimeImmutable|false
public static createFromMutable(DateTime $object): static
public static getLastErrors(): array|false
public static __set_state(array $array): DateTimeImmutable
public setDate(int $year, int $month, int $day): DateTimeImmutable
public setISODate(int $year, int $week, int $dayOfWeek = 1): DateTimeImmutable
public setTime(
    int $hour,
    int $minute,
    int $second = 0,
    int $microsecond = 0
): DateTimeImmutable
public setTimestamp(int $timestamp): DateTimeImmutable
public diff(DateTimeInterface $targetObject, bool $absolute = false): DateInterval
public format(string $format): string
public getOffset(): int
public getTimestamp(): int
public __wakeup(): void
}

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1.0 DateTimeImmutable kurucusu artık yapılandırılan değerdeki mikrosaniyeleri içerebiliyor, evvelce mikrosaniyeler daima 0 ile ilklendirilirdi.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top