PHPerKaigi 2024

DateTime::modify

date_modify

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

DateTime::modify -- date_modifyAlters the timestamp

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::modify(string $modifier): DateTime|false

Yordamsal kullanım

Alter the timestamp of a DateTime object by incrementing or decrementing in a format accepted by DateTimeImmutable::__construct().

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

modifier

Bir tarih/zaman dizgesi. Geçerli biçemler Tarih ve Zaman Biçemleri bölümünde açıklanmıştır.

Dönen Değerler

Değişmiş DateTime nesnesi, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Object Orientated API only: If an invalid Date/Time string is passed, DateMalformedStringException is thrown.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.3.0 Now throws DateMalformedStringException with DateTime::modify() if an invalid string is passed, instead of a warning. date_modify() has not been changed.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::modify() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date
= new DateTime('2006-12-12');
$date->modify('+1 day');
echo
$date->format('Y-m-d');
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date
= date_create('2006-12-12');
date_modify($date, '+1 day');
echo
date_format($date, 'Y-m-d');
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

2006-12-13

Örnek 2 Beware when adding or subtracting months

<?php
$date
= new DateTime('2000-12-31');

$date->modify('+1 month');
echo
$date->format('Y-m-d') . "\n";

$date->modify('+1 month');
echo
$date->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2001-01-31
2001-03-03

Örnek 3 All formats of Date and Time are supported

<?php
$date
= new DateTime('2020-12-31');

$date->modify('July 1st, 2023');
echo
$date->format('Y-m-d H:i') . "\n";

$date->modify('Monday next week');
echo
$date->format('Y-m-d H:i') . "\n";

$date->modify('17:30');
echo
$date->format('Y-m-d H:i') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2023-07-01 00:00
2023-07-03 00:00
2023-07-03 17:30

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top