PHP 7.4.9 Released!

DateTimeImmutable::modify

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

DateTimeImmutable::modifyCreates a new object with modified timestamp

Açıklama

public DateTimeImmutable::modify ( string $modifier ) : DateTimeImmutable

Creates a new DateTimeImmutable object with modified timestamp. The original object is not modified.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

modifier

Bir tarih/zaman dizgesi. Geçerli biçemler Tarih ve Zaman Biçemleri bölümünde açıklanmıştır.

Dönen Değerler

Returns the newly created object başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
dmytro dot sokil at gmail dot com
2 years ago
To modify milliseconds and microseconds use next formats:

<?php
$a
= new \DateTimeImmutable('2018-01-01 00:00:00.000');
$b = $a->modify('9 msec');
var_dump($b->format('Y-m-d H:i:s.u'));
?>

Returns string(26) "2018-01-01 00:00:00.009000"

<?php
$a
= new \DateTimeImmutable('2018-01-01 00:00:00.000');
$b = $a->modify('9 usec');
var_dump($b->format('Y-m-d H:i:s.u'));
?>

Returns "2018-01-01 00:00:00.000009"
To Top