PHPCon Poland 2024

DateTimeImmutable::modify

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

DateTimeImmutable::modifyCreates a new object with modified timestamp

Açıklama

public DateTimeImmutable::modify(string $modifier): DateTimeImmutable|false

Creates a new DateTimeImmutable object with modified timestamp. The original object is not modified.

Bağımsız Değişkenler

modifier

Bir tarih/zaman dizgesi. Geçerli biçemler Tarih ve Zaman Biçemleri bölümünde açıklanmıştır.

Dönen Değerler

Returns a new modified DateTimeImmutable object başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

If an invalid Date/Time string is passed, DateMalformedStringException is thrown. Previous to PHP 8.3, this was a warning.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.3.0 Now throws DateMalformedStringException if an invalid string is passed, instead of a warning.

Örnekler

Örnek 1 DateTimeImmutable::modify() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date
= new DateTimeImmutable('2006-12-12');
$newDate = $date->modify('+1 day');
echo
$newDate->format('Y-m-d');
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

2006-12-13

Örnek 2 Beware when adding or subtracting months

<?php
$date
= new DateTimeImmutable('2000-12-31');

$newDate1 = $date->modify('+1 month');
echo
$newDate1->format('Y-m-d') . "\n";

$newDate2 = $newDate1->modify('+1 month');
echo
$newDate2->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2001-01-31
2001-03-03

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top