PHP 8.1.9 Released!

DateTimeImmutable::modify

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

DateTimeImmutable::modifyCreates a new object with modified timestamp

Açıklama

public DateTimeImmutable::modify(string $modifier): DateTimeImmutable|false

Creates a new DateTimeImmutable object with modified timestamp. The original object is not modified.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

modifier

Bir tarih/zaman dizgesi. Geçerli biçemler Tarih ve Zaman Biçemleri bölümünde açıklanmıştır.

Dönen Değerler

Returns a new modified DateTimeImmutable object başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 DateTimeImmutable::modify() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date 
= new DateTimeImmutable('2006-12-12');
$newDate $date->modify('+1 day');
echo 
$newDate->format('Y-m-d');
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

2006-12-13

Örnek 2 Beware when adding or subtracting months

<?php
$date 
= new DateTimeImmutable('2000-12-31');

$newDate1 $date->modify('+1 month');
echo 
$newDate1->format('Y-m-d') . "\n";

$newDate2 $newDate1->modify('+1 month');
echo 
$newDate2->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2001-01-31
2001-03-03

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
dmytro dot sokil at gmail dot com
4 years ago
To modify milliseconds and microseconds use next formats:

<?php
$a
= new \DateTimeImmutable('2018-01-01 00:00:00.000');
$b = $a->modify('9 msec');
var_dump($b->format('Y-m-d H:i:s.u'));
?>

Returns string(26) "2018-01-01 00:00:00.009000"

<?php
$a
= new \DateTimeImmutable('2018-01-01 00:00:00.000');
$b = $a->modify('9 usec');
var_dump($b->format('Y-m-d H:i:s.u'));
?>

Returns "2018-01-01 00:00:00.000009"
To Top