PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

DateTimeImmutable::setISODate

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

DateTimeImmutable::setISODateSets the ISO date

Açıklama

public DateTimeImmutable::setISODate(int $year, int $week, int $dayOfWeek = 1): DateTimeImmutable

Returns a new DateTimeImmutable object with the date set according to the ISO 8601 standard - using weeks and day offsets rather than specific dates.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

year

Year of the date.

week

Week of the date.

dayOfWeek

Offset from the first day of the week.

Dönen Değerler

Değişmiş DateTimeImmutable nesnesi, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 DateTimeImmutable::setISODate() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date 
= new DateTimeImmutable();

$date->setISODate(20082);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";

$date->setISODate(200827);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date 
date_create();

date_isodate_set($date20082);
echo 
date_format($date'Y-m-d') . "\n";

date_isodate_set($date200827);
echo 
date_format($date'Y-m-d') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

2008-01-07
2008-01-13

Örnek 2 Values exceeding ranges are added to their parent values

<?php
$date 
= new DateTimeImmutable();

$newDate $date->setISODate(200827);
echo 
$newDate->format('Y-m-d') . "\n";

$newDate $date->setISODate(200828);
echo 
$newDate->format('Y-m-d') . "\n";

$newDate $date->setISODate(2008537);
echo 
$newDate->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2008-01-13
2008-01-14
2009-01-04

Örnek 3 Finding the month a week is in

<?php
$date 
= new DateTimeImmutable();
$newDate $date->setISODate(200814);
echo 
$newDate->format('n');
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

3

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top