CascadiaPHP 2024

DateTimeImmutable::setDate

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

DateTimeImmutable::setDateSets the date

Açıklama

public DateTimeImmutable::setDate(int $year, int $month, int $day): DateTimeImmutable

Returns a new DateTimeImmutable object with the current date of the DateTimeImmutable object set to the given date.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

year

Year of the date.

month

Month of the date.

day

Day of the date.

Dönen Değerler

Verisi değişmiş DateTimeImmutable nesnesi döner.

Örnekler

Örnek 1 DateTimeImmutable::setDate() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date
= new DateTimeImmutable();
$newDate = $date->setDate(2001, 2, 3);
echo
$newDate->format('Y-m-d');
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

2001-02-03

Örnek 2 Values exceeding ranges are added to their parent values

<?php
$date
= new DateTimeImmutable();

$newDate = $date->setDate(2001, 2, 28);
echo
$newDate->format('Y-m-d') . "\n";

$newDate = $date->setDate(2001, 2, 29);
echo
$newDate->format('Y-m-d') . "\n";

$newDate = $date->setDate(2001, 14, 3);
echo
$newDate->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2001-02-28
2001-03-01
2002-02-03

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top