DateTime sınıfı

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Tarih ve zaman gösterimi.

Bu sınıf, DateTimeImmutable gibi davranır, ancak DateTime::modify() gibi değişiklik yapma yöntemleri çağrıldığında nesnelerin kendisi değiştirilir.

Uyarı

DateTime sınıfının nesnelerindeki yöntemlerin çağrılması bu nesnelerde tutulan bilgiyi değiştirir. Bunu engellemek için clone işleci kullanılarak yeni bir nesne oluşturulmalıdır. Önerilen bu davranışı öntanımlı olarak elde etmek için DateTime yerine DateTimeImmutable kullanılabilir.

Sınıf Sözdizimi

class DateTime implements DateTimeInterface {
/* Miras alınan sabitler */
public const string DateTimeInterface::ATOM = "Y-m-d\\TH:i:sP";
public const string DateTimeInterface::COOKIE = "l, d-M-Y H:i:s T";
public const string DateTimeInterface::ISO8601 = "Y-m-d\\TH:i:sO";
public const string DateTimeInterface::ISO8601_EXPANDED = "X-m-d\\TH:i:sP";
public const string DateTimeInterface::RFC822 = "D, d M y H:i:s O";
public const string DateTimeInterface::RFC850 = "l, d-M-y H:i:s T";
public const string DateTimeInterface::RFC1036 = "D, d M y H:i:s O";
public const string DateTimeInterface::RFC1123 = "D, d M Y H:i:s O";
public const string DateTimeInterface::RFC7231 = "D, d M Y H:i:s \\G\\M\\T";
public const string DateTimeInterface::RFC2822 = "D, d M Y H:i:s O";
public const string DateTimeInterface::RFC3339 = "Y-m-d\\TH:i:sP";
public const string DateTimeInterface::RFC3339_EXTENDED = "Y-m-d\\TH:i:s.vP";
public const string DateTimeInterface::RSS = "D, d M Y H:i:s O";
public const string DateTimeInterface::W3C = "Y-m-d\\TH:i:sP";
/* Yöntemler */
public __construct(string $datetime = "now", ?DateTimeZone $timezone = null)
public add(DateInterval $interval): DateTime
public static createFromFormat(string $format, string $datetime, ?DateTimeZone $timezone = null): DateTime|false
public static createFromImmutable(DateTimeImmutable $object): static
public modify(string $modifier): DateTime|false
public static __set_state(array $array): DateTime
public setDate(int $year, int $month, int $day): DateTime
public setISODate(int $year, int $week, int $dayOfWeek = 1): DateTime
public setTime(
    int $hour,
    int $minute,
    int $second = 0,
    int $microsecond = 0
): DateTime
public setTimestamp(int $timestamp): DateTime
public setTimezone(DateTimeZone $timezone): DateTime
public sub(DateInterval $interval): DateTime
public diff(DateTimeInterface $targetObject, bool $absolute = false): DateInterval
public format(string $format): string
public getOffset(): int
public getTimestamp(): int
public __wakeup(): void
}

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 DateTime sınıfının sabitleri şimdi DateTimeInterface üzerinde tanımlı.
7.1.0 DateTime kurucusu artık yapılandırılan değerdeki mikrosaniyeleri içerebiliyor, evvelce mikrosaniyeler daima 0 ile ilklendirilirdi.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top