DateTime sınıfı

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Tarih ve zaman gösterimi.

Bu sınıf, DateTimeImmutable gibi davranır, ancak DateTime::modify() gibi değişiklik yapma yöntemleri çağrıldığında nesnelerin kendisi değiştirilir.

Bu sınıfın üzerinde DateTimeImmutable kullanılması önerilir.

Sınıf Sözdizimi

class DateTime implements DateTimeInterface {
/* Miras alınan sabitler */
const string DateTimeInterface::ATOM = "Y-m-d\TH:i:sP";
const string DateTimeInterface::COOKIE = "l, d-M-Y H:i:s T";
const string DateTimeInterface::ISO8601 = "Y-m-d\TH:i:sO";
const string DateTimeInterface::ISO8601_EXPANDED = "X-m-d\TH:i:sP";
const string DateTimeInterface::RFC822 = "D, d M y H:i:s O";
const string DateTimeInterface::RFC850 = "l, d-M-y H:i:s T";
const string DateTimeInterface::RFC1036 = "D, d M y H:i:s O";
const string DateTimeInterface::RFC1123 = "D, d M Y H:i:s O";
const string DateTimeInterface::RFC7231 = "D, d M Y H:i:s \G\M\T";
const string DateTimeInterface::RFC2822 = "D, d M Y H:i:s O";
const string DateTimeInterface::RFC3339 = "Y-m-d\TH:i:sP";
const string DateTimeInterface::RFC3339_EXTENDED = "Y-m-d\TH:i:s.vP";
const string DateTimeInterface::RSS = "D, d M Y H:i:s O";
const string DateTimeInterface::W3C = "Y-m-d\TH:i:sP";
/* Yöntemler */
public __construct(string $datetime = "now", ?DateTimeZone $timezone = null)
public add(DateInterval $interval): DateTime
public static createFromFormat(string $format, string $datetime, ?DateTimeZone $timezone = null): DateTime|false
public static getLastErrors(): array|false
public modify(string $modifier): DateTime|false
public static __set_state(array $array): DateTime
public setDate(int $year, int $month, int $day): DateTime
public setISODate(int $year, int $week, int $dayOfWeek = 1): DateTime
public setTime(
    int $hour,
    int $minute,
    int $second = 0,
    int $microsecond = 0
): DateTime
public setTimestamp(int $timestamp): DateTime
public setTimezone(DateTimeZone $timezone): DateTime
public sub(DateInterval $interval): DateTime
public diff(DateTimeInterface $targetObject, bool $absolute = false): DateInterval
public format(string $format): string
public getOffset(): int
public getTimestamp(): int
public getTimezone(): DateTimeZone|false
public __wakeup(): void
}

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 DateTime sınıfının sabitleri şimdi DateTimeInterface üzerinde tanımlı.
7.0.0 Eklenen sabitler: DATE_RFC3339_EXTENDED ve DateTime::RFC3339_EXTENDED.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top