PHP 8.1.24 Released!

DateTime::sub

date_sub

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

DateTime::sub -- date_sub Subtracts an amount of days, months, years, hours, minutes and seconds from a DateTime object

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::sub(DateInterval $interval): DateTime

Yordamsal kullanım

date_sub(DateTime $object, DateInterval $interval): DateTime

Modifies the specified DateTime object, by subtracting the specified DateInterval object.

Like DateTimeImmutable::sub() but works with DateTime.

The procedural version takes the DateTime object as its first argument.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

interval

A DateInterval object

Dönen Değerler

Yöntem zincirleme için değişmiş DateTime nesnesi döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top