PHP Velho Oeste 2024

DateTime::setISODate

date_isodate_set

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

DateTime::setISODate -- date_isodate_setSets the ISO date

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::setISODate(int $year, int $week, int $dayOfWeek = 1): DateTime

Yordamsal kullanım

date_isodate_set(
    DateTime $object,
    int $year,
    int $week,
    int $dayOfWeek = 1
): DateTime

Set a date according to the ISO 8601 standard - using weeks and day offsets rather than specific dates.

Like DateTimeImmutable::setISODate() but works with DateTime.

The procedural version takes the DateTime object as its first argument.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

year

Year of the date.

week

Week of the date.

dayOfWeek

Offset from the first day of the week.

Dönen Değerler

Yöntem zincirleme için değişmiş DateTime nesnesi döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top