date_create

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

date_createYeni bir DateTime nesnesi oluşturur

Açıklama

date_create(string $zaman = "now", ?DateTimeZone $zaman_dilimi = null): DateTime|false

DateTime::__construct() için yordamsal sürüm.

DateTime kurucusundan farklı olarak, belirtilen zaman dizgesi geçersiz ise bir istisna yerine false döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bkz: DateTimeImmutable::__construct.

Dönen Değerler

Başarı durumunda yeni bir DateTime örneği, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-8
A. Go
5 years ago
Notice php by default assume the give string as such format:
'-' is 'y-m-d'
'/' is 'm/d/y'

Unless the given string has Y or M,
that is year is written as full year '2019', or month is written as English shorthand 'Jan',
the default assumption will be applied, where the date might be incorrect.

The following code show a quick test: (true as of php 7.2)
$date = [
'2019-1-3',
'19-1-3',
'3-1-2019',
'3-Jan-19',
'3-1-19', //php assume as y-m-d not d-m-y

'2019-3-1',
'19-3-1',
'1-3-2019',
'1-3-19',

'2019/3/1',
'19/3/1', //fail, php think is month 19
'1/3/2019', //php think is m/d/y
'1/3/19'
];

//Y-M-d
foreach($date as $i => $d){
echo $i ."\r\n";
var_dump(date_format(date_create($d), 'Y-M-d'));
echo "\r\n";
}
To Top