CascadiaPHP 2024

gmdate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

gmdateBir tarih/saati GMT/UTC tarih/saati olarak biçemler

Açıklama

gmdate(string $biçem, ?int $zaman_damgası = null): string

Zamanı, Greenwich Saatiyle (GMT) döndürmesi dışında tıpkı date() işlevi gibi çalışır.

Bağımsız Değişkenler

biçim

Zaman çıktısının biçimi string türündendir. Biçimlendirme seçenekleri için date() işlevine bakılabilir.

zaman_damgası

Seçimlik zaman_damgası bağımsız değişkeni int türünde bir Unix zaman damgası olup belirtilmediği takdirde veya null ise yerel zaman kullanılır. Başka bir deyişle, time() işlevinden dönen değer öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Biçimlendirilmiş tarih dizgesi döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 zaman_damgası artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - gmdate() örneği

Aşağıdaki betik Türkiye'de (GMT +0200) çalıştırılsaydı ilk çıktı "01 Oca 1998 00:00:00", ikinci çıktı "31 Ara 1997 22:00:00" olurdu.

<?php
echo date("d M Y H:i:s", mktime(0, 0, 0, 1, 1, 1998));
echo
gmdate("d M Y H:i:s", mktime(0, 0, 0, 1, 1, 1998));
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top