getdate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

getdateTarih/zaman bilgisi getirir

Açıklama

getdate(?int $zaman_damgası = null): array

Bağımsız değişkenle çağrılmışsa zaman_damgası'na karşılık olan tarih bilgisini bir ilişkisel dizi olarak döndürür. Bağımsız değişkensiz çağrılmışsa dönen değer o anın yerel zamanına göre olur.

Bağımsız Değişkenler

zaman_damgası

Seçimlik zaman_damgası bağımsız değişkeni int türünde bir Unix zaman damgası olup belirtilmediği takdirde veya null ise yerel zaman kullanılır. Başka bir deyişle, time() işlevinden dönen değer öntanımlıdır.

Dönen Değerler

zaman_damgası'na karşılık olan tarih bilgisini bir ilişkisel dizi olarak döndürür. İlişkisel dizide döndürülen öğeler aşağıdaki gibidir:

İlişkisel diziyle döndürülen anahtarlar
Anahtar Açıklama Örnek dönüş değerleri
"seconds" Saniyelerin sayısal gösterimi 0'dan 59'a kadar
"minutes" Dakikaların sayısal gösterimi 0'dan 59'a kadar
"hours" Saatlerin sayılsal gösterimi 0'dan 23'e kadar
"mday" Ayın günlerinin sayısal gösterimi 1'den 31'e kadar
"wday" Haftanın günlerinin sayılsal gösterimi (Pazar için) 0'dan (Cumartesi için) 6'ya kadar
"mon" Ayın sayısal gösterimi 1 'den 12'ye kadar
"year" Yılın 4 haneli sayısal tam gösterimi Örnek: 1999 ya da 2003 gibi
"yday" Yılın gününün sayısal gösterimi 0'dan 365'e kadar
"weekday" Haftanın gününün metinsel tam gösterimi Sunday'dan Saturday'ye
"month" Ayın metinsel tam gösterimi, Ocak ya da Mart gibi January'dan December'a kadar
0 Saniyeler, Unix Zaman Başlangıcından itibaren, time() işlevi tarafından döndürülen ve date() işleviyle kullanılan değerlerle benzerdir. Sisteme Bağımlı, genellikle -2147483648 ile 2147483647 arasında.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 zaman_damgası artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - getdate() örneği

<?php
$bugun
= getdate();
print_r($bugun);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [seconds] => 40
  [minutes] => 58
  [hours]  => 21
  [mday]  => 17
  [wday]  => 2
  [mon]   => 6
  [year]  => 2003
  [yday]  => 167
  [weekday] => Salı
  [month]  => Haziran
  [0]    => 1055901520
)

Ayrıca Bakınız

 • date() - Unix zaman damgasını biçimlendirir
 • idate() - Yerel zaman/tarih kısmını tamsayı olarak biçimlendirir
 • localtime() - Yerel zamanı getirir
 • time() - Geçerli Unix zaman damgasını döndürür
 • setlocale() - Yereli ayarlar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top