PHP 8.1.28 Released!

date_parse

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

date_parseVerilen tarih/zaman hakkındaki ayrıntılı bilgiyi ilişkisel dizi olarak döndürür

Açıklama

date_parse(string $tarihzaman): array

date_parse() belirtilen tarihzaman dizgesini strtotime() ve DateTimeImmutable::__construct()'ın bağlı olduğu kurallara uygun olarak çözümler. Bir zaman damgası (strtotime() ile) veya DateTimeImmutable nesnesi (DateTimeImmutable::__construct() ile) döndürmek yerine, belirtilen tarihzaman dizgesinden saptanan bilgiyi içeren bir ilişkisel dizi döndürür.

Belli öğelerle ilgili bilgi yoksa, ya bu dizi elemanlarına false atanır ya da elemanlar dizide yer almaz. Bir zaman damgası veya DateTimeImmutable nesnesi oluşturmak için gerekliyse bazı alanlara false'tan farklı değerler atanabilir. Bunun olduğu durumlar aşağıda örneklenmiştir.

Bağımsız Değişkenler

tarihzaman

DateTimeImmutable::__construct() işlevi tarafından kabul edilen biçimde tarih/zaman.

Dönen Değerler

Başarılı olduğunda çözümlenen tarih/zaman bilgilerini içeren diziyle döner.

Dönen dizinin anahtarları: year, month, day, hour, minute, second, fraction ve is_localtime.

is_localtime mevcutsazone_type zaman dilimi türünü betimler. 1. tür (UTC farkı) için zone, is_dst alanları eklendi; 2. tür (kısaltma) için tz_abbr, is_dst alanları eklendi; ve 3.tür (zaman dilimi betimleyici) için tz_abbr, tz_id alanları eklendi.

tarihzaman dizgesi içinde, +3 days (+3 gün) gibi göreli zaman elemanları mevcutsa, dönen dizi relative anahtarlı gömülü bir dizi içerir. Bu dizinin anahtarları year, month, day, hour, minute, second ve gerekiyorsa weekday ve weekdays olup değerleri aktarılan dizgeye bağlıdır.

Dizi warning_count ve warnings alanlarını içerir. İlki, gelen uyarı sayısıdır. warnings dizisinin anahtarları uyarının kendisini açıklayan dizge değerini ve verilen tarihzaman içinde uyarının oluştuğu konumu betimler.

Dizi ayrıca, error_count ve errors alanlarını da içerir. İlki bulunan hata sayısıdır. errors dizisinin anahtarları hatanın kendini açıklayan dizge değerini ve verilen tarihzaman içinde hatanın oluştuğu konumu betimler.

Uyarı

warnings ve errors dizilerindeki eleman sayısı, ikisi de aynı konumda oluşmuşsa warning_count veya error_count değerlerinden küçük olmalıdır.

Hatalar/İstisnalar

Tarih biçimi hatalı olduğu taktirde, dizinin 'errors' elemanı hata iletilerini içerecektir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 Dönen dizinin zone elemeanı artık dakika yerine saniye sayısını gösteriyor, ayrıca işareti ters çevrildi. Örneğin, -120 yerine şimdi 7200 dönüyor.

Örnekler

Örnek 1 - Kapsamlı bir tarihzaman dizgesi ile date_parse() örneği

<?php
var_dump
(date_parse("2006-12-12 10:00:00.5"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(12) {
 ["year"]=>
 int(2006)
 ["month"]=>
 int(12)
 ["day"]=>
 int(12)
 ["hour"]=>
 int(10)
 ["minute"]=>
 int(0)
 ["second"]=>
 int(0)
 ["fraction"]=>
 float(0.5)
 ["warning_count"]=>
 int(0)
 ["warnings"]=>
 array(0) {
 }
 ["error_count"]=>
 int(0)
 ["errors"]=>
 array(0) {
 }
 ["is_localtime"]=>
 bool(false)
}

Zaman dilimi elemanları yalnızca tarihzaman dizgesinde belirtilmişse dizide bulunur. Böyle bir durumda dizi daima zone_type elemanını ve bununla ilgili bir kaç elemanı daha içerecekir.

Örnek 2 - Zaman dilimi kısaltması içeren date_parse() örneği

<?php
var_dump
(date_parse("Mon, 29 Oct 1923 20:30:00 +0200"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(16) {
 ["year"]=>
 int(2022)
 ["month"]=>
 int(6)
 ["day"]=>
 int(2)
 ["hour"]=>
 int(10)
 ["minute"]=>
 int(28)
 ["second"]=>
 int(17)
 ["fraction"]=>
 float(0)
 ["warning_count"]=>
 int(0)
 ["warnings"]=>
 array(0) {
 }
 ["error_count"]=>
 int(0)
 ["errors"]=>
 array(0) {
 }
 ["is_localtime"]=>
 bool(true)
 ["zone_type"]=>
 int(2)
 ["zone"]=>
 int(0)
 ["is_dst"]=>
 bool(true)
 ["tz_abbr"]=>
 string(3) "BST"
}

Örnek 3 - Zaman dilimi belirteci ile date_parse() örneği

<?php
var_dump
(date_parse("June 2nd, 2022, 10:28:17 Europe/London"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(14) {
 ["year"]=>
 int(2022)
 ["month"]=>
 int(6)
 ["day"]=>
 int(2)
 ["hour"]=>
 int(10)
 ["minute"]=>
 int(28)
 ["second"]=>
 int(17)
 ["fraction"]=>
 float(0)
 ["warning_count"]=>
 int(0)
 ["warnings"]=>
 array(0) {
 }
 ["error_count"]=>
 int(0)
 ["errors"]=>
 array(0) {
 }
 ["is_localtime"]=>
 bool(true)
 ["zone_type"]=>
 int(3)
 ["tz_id"]=>
 string(13) "Europe/London"
}

Daha kısa bir tarihzaman dizgesi ile daha az bilgi elde edilir. Bu örnekte, tüm zaman parçaları için false dönmektedir.

Örnek 4 - Kısa bir dizge ile date_parse() örneği

<?php
var_dump
(date_parse("June 2nd, 2022"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(12) {
 ["year"]=>
 int(2022)
 ["month"]=>
 int(6)
 ["day"]=>
 int(2)
 ["hour"]=>
 bool(false)
 ["minute"]=>
 bool(false)
 ["second"]=>
 bool(false)
 ["fraction"]=>
 bool(false)
 ["warning_count"]=>
 int(0)
 ["warnings"]=>
 array(0) {
 }
 ["error_count"]=>
 int(0)
 ["errors"]=>
 array(0) {
 }
 ["is_localtime"]=>
 bool(false)
}

Göreli biçimler "relative" öğeye ayrıştırılır ve mutlak biçimlerden ayrıştırılan değerleri etkilemez.

Örnek 5 - Göreli biçimlerle date_parse() örneği

<?php
var_dump
(date_parse("2006-12-12 10:00:00.5 +1 week +1 hour"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(13) {
 ["year"]=>
 int(2006)
 ["month"]=>
 int(12)
 ["day"]=>
 int(12)
 ["hour"]=>
 int(10)
 ["minute"]=>
 int(0)
 ["second"]=>
 int(0)
 ["fraction"]=>
 float(0.5)
 ["warning_count"]=>
 int(0)
 ["warnings"]=>
 array(0) {
 }
 ["error_count"]=>
 int(0)
 ["errors"]=>
 array(0) {
 }
 ["is_localtime"]=>
 bool(false)
 ["relative"]=>
 array(6) {
  ["year"]=>
  int(0)
  ["month"]=>
  int(0)
  ["day"]=>
  int(7)
  ["hour"]=>
  int(1)
  ["minute"]=>
  int(0)
  ["second"]=>
  int(0)
}

Thursday gibi uyaklı parçalar için, dizgenin zaman bölümüne 0 atanır. Thursday, DateTimeImmutable::__construct()) işlevine aktarılsaydı, bu ayrıca, 'hour', 'minute', 'second' ve 'fraction' öğelerine de 0 atanmasıyla sonuçlanırdı. Aşağıdaki örnekte, 'year' öğesi false olarak bırakılmıştır.

Örnek 6 - Yan etkili date_parse() örneği

<?php
var_dump
(date_parse("Thursday, June 2nd"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(13) {
 ["year"]=>
 bool(false)
 ["month"]=>
 int(6)
 ["day"]=>
 int(2)
 ["hour"]=>
 int(0)
 ["minute"]=>
 int(0)
 ["second"]=>
 int(0)
 ["fraction"]=>
 float(0)
 ["warning_count"]=>
 int(0)
 ["warnings"]=>
 array(0) {
 }
 ["error_count"]=>
 int(0)
 ["errors"]=>
 array(0) {
 }
 ["is_localtime"]=>
 bool(false)
 ["relative"]=>
 array(7) {
  ["year"]=>
  int(0)
  ["month"]=>
  int(0)
  ["day"]=>
  int(0)
  ["hour"]=>
  int(0)
  ["minute"]=>
  int(0)
  ["second"]=>
  int(0)
  ["weekday"]=>
  int(4)
 }
}

Ayrıca Bakınız

 • date_parse_from_format() - Belirtildiği gibi biçimlendirilmiş olarak tarih hakkında bilgi verir (Belirli biçemlerin tarihzaman dizgesinden ayrıştırılması için)
 • checkdate() - Miladi tarihi doğrular (Gregoryen tarih doğrulaması için)
 • getdate() - Tarih/zaman bilgisi getirir

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top