CascadiaPHP 2024

date_create_immutable

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

date_create_immutableYeni bir DateTimeImmutable nesnesi oluşturur

Açıklama

date_create_immutable(string $zaman = "now", ?DateTimeZone $zamandilimi = null): DateTimeImmutable|false

DateTimeImmutable::__construct() yönteminin işlev karşılığıdır.

zaman bağımsız değişkeninde aktarılan değer geçersizse işlev karşılığı olduğu kurucunun tersine bir istisna oluşturmak yerine false döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bkz, DateTimeImmutable::__construct.

Dönen Değerler

Başarı durumunda yeni bir DateTimeImmutable örneği, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top