time

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

timeGeçerli Unix zaman damgasını döndürür

Açıklama

time(): int

Unix Zaman Başlangıcından (1 Ocak 1970 00:00:00 GMT) itibaren geçen zamanı saniye cinsinden döndürür.

Bilginize:

Unix zaman damgaları yerel zaman dilimi hakkında herhangi bir bilgi içermez. Tarih ve saat bilgilerini işlerken Unix zaman damgalarından kaynaklanan böyle tehlikelerden kaçınmak için DateTimeImmutable sınıfının kullanılması önerilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Geçerli zaman damgasını döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - time() örneği

<?php
echo 'Şimdi: '. time();
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Şimdi: 1660338149

Notlar

İpucu

İstek başlangıç zaman damgası $_SERVER['REQUEST_TIME'] değişkenine atanır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-43
r at rcse dot de
6 months ago
time() gives the timestamp of Greenwich Mean Time (GMT) which is defined as the official time for the whole earth. You get the local time by adding the time zone offset to this timestamp.
To Top