PHPCon Poland 2024

time

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

timeGeçerli Unix zaman damgasını döndürür

Açıklama

time(): int

Unix Zaman Başlangıcından (1 Ocak 1970 00:00:00 GMT) itibaren geçen zamanı saniye cinsinden döndürür.

Bilginize:

Unix zaman damgaları yerel zaman dilimi hakkında herhangi bir bilgi içermez. Tarih ve saat bilgilerini işlerken Unix zaman damgalarından kaynaklanan böyle tehlikelerden kaçınmak için DateTimeImmutable sınıfının kullanılması önerilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Geçerli zaman damgasını döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - time() örneği

<?php
echo 'Şimdi: '. time();
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Şimdi: 1660338149

Notlar

İpucu

İstek başlangıç zaman damgası $_SERVER['REQUEST_TIME'] değişkenine atanır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top