CascadiaPHP 2024

timezone_name_from_abbr

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7, PHP 8)

timezone_name_from_abbrKısaltmasından ve UTC farkından tahminen zaman diliminin adını döndürür

Açıklama

timezone_name_from_abbr(string $kısaltma, int $utc_farkı = -1, int $gys_var = -1): string|false

Bağımsız Değişkenler

kısaltma

Zaman dilimi kısaltması.

utc_farkı

Yerel saatin UTC'ye göre saniye cinsinden farkı. Varsayılan değer, kısaltma bağımsız değişkeninin karşılığı olarak bulunan ilk zaman diliminin döndürüleceği anlamına gelen -1'dir. Yoksa, farka uyan zaman dilimi aranır ve bulunamadığı durumlarda fark ne olursa olsun bulunan ilk zaman dilimi döndürülür.

gys_var

Gün ışığından yararlanma saati göstergesi. Öntanımlı değer -1 olup arama sırasında zaman diliminin gün ışığından yararlanma özelliğinin olup olmadığının dikkate alınmadığı anlamına gelir. Bu 1 olarak ayarlanırsa, utc_farkı'nın etkin gün ışığından yararlanma farkını içerdiği varsayılır; 0 ise, utc_farkı gün ışığından yararlanma farkını içermiyor demektir. kısaltma yoksa, zaman dilimi yalnızca utc_farkı ve gys_var bağımsız değişkenlerine göre aranacaktır.

Dönen Değerler

Başarılı olduğunda zaman diliminin adını, başarısız olduğunda false döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - timezone_name_from_abbr() örneği

<?php
echo timezone_name_from_abbr("EET") . "\n";
echo
timezone_name_from_abbr("", 3600, 0) . "\n";
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Europe/Helsinki
Europe/Paris

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top