LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

timezone_name_from_abbr

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7)

timezone_name_from_abbrKısaltmasından, zaman diliminin adını döndürür

Açıklama

timezone_name_from_abbr ( string $kısaltma [, int $gmt_farkı = -1 [, int $ysu_var = -1 ]] ) : string

Değiştirgeler

kısaltma

Zaman dilimi kısaltması.

gmt_farkı

Yerel saatin GMT'ye göre saniye cinsinden farkı. Varsayılan değer, kısaltma değiştirgesinin karşılığı olarak bulunan ilk zaman diliminin döndürüleceği anlamına gelen -1'dir. Yoksa, farka uyan zaman dilimi aranır ve bulunamadığı durumlarda fark ne olursa olsun bulunan ilk zaman dilimi döndürülür.

ysu_var

Yaz saati uygulaması belirteci. Eğer kısaltma değiştirgesi yoksa zaman dilimi yalnızca gmt_farkı ve ysu_var değiştirgelerine göre aranacaktır.

Dönen Değerler

Başarılı olduğunda zaman dilimini adını, başarısız olduğunda FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - timezone_name_from_abbr() örneği

<?php
echo timezone_name_from_abbr("EET") . "\n";
echo 
timezone_name_from_abbr(""36000) . "\n";
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Europe/Helsinki
Europe/Paris

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top