CascadiaPHP 2024

gmstrftime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

gmstrftimeYerel ayarlara göre tarih ve saati, UTC türüne çevirir

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 8.1.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve güvenilmesi kesinlikle önerilmez.

Bu işlevin yerine kulllanılabilecekler:

Açıklama

gmstrftime(string $biçem, ?int $zaman_damgası = null): string|false

UTC zamanı döndürmesi dışında strftime() işlevi gibi davranır. Örneğin, Doğu Standart Zamanınında (UTC -0500) çalıştırıldığında, aşağıdaki örneğin ilk satırı "Ara 31 1998 20:00:00" basarken ikinci satırı "Oca 01 1999 01:00:00" basar.

Uyarı

Bu işlev, birbiriyle tutarsız olabilecek veya hiç mevcut olmayan işletim sistemi yerel ayar bilgilerine bağlıdır. Bilgilerin tutarsızlığı veya yokluğu durumunda bunun yerine IntlDateFormatter::format() yöntemi kullanılmalıdır.

Bağımsız Değişkenler

biçem

Açıklama için strftime() işlevine bakınız.

zaman_damgası

Seçimlik zaman_damgası bağımsız değişkeni int türünde bir Unix zaman damgası olup belirtilmediği takdirde veya null ise yerel zaman kullanılır. Başka bir deyişle, time() işlevinden dönen değer öntanımlıdır.

Dönen Değerler

İstenilen biçime göre verilen zaman_damgası bağımsız değişkenini ya da zaman damgası bağımsız değişkeni kullanılmamışsa yerel zamanı; biçimlendirilmiş dizge olarak döndürür, başarısızlık durumunda false döner. Ay ve hafta günlerinin isimleri ve diğer dile bağımlı dizgelerle ilgili geçerli yereller setlocale() işlevi ile ayarlanabilir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 zaman_damgası artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - gmstrftime() örneği

<?php
setlocale
(LC_TIME, 'en_US');
echo
strftime("%b %d %Y %H:%M:%S", mktime(20, 0, 0, 12, 31, 98)) . "\n";
echo
gmstrftime("%b %d %Y %H:%M:%S", mktime(20, 0, 0, 12, 31, 98)) . "\n";
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top