CascadiaPHP 2024

idate

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

idateYerel zaman/tarih kısmını tamsayı olarak biçimlendirir

Açıklama

idate(string $biçem, ?int $zaman_damgası = null): int|false

zaman_damgası ile belirtilen zaman için biçem dizgesine göre biçemlenmiş bir sayı döndürür. zaman_damgası belirtilmemişse time() işlevinin çıktısı öntanımlıdır.

date() işlevinden farklı olarak, idate() işlevi biçem dizgesi olarak tek bir karakter kabul eder.

Bağımsız Değişkenler

biçem

biçim bağımsız değişkeninde aşağıdaki karakterlerden biri belirtilebilir
biçem karakterleri Açıklama
B Swatch Ritim/İnternet Saati
d Ayın günleri
h Saat (12 saatlik gösterim)
H Saat (24 saatlik gösterim)
i Dakika
I (büyük ı) Yaz Saati Uygulaması etkinleştirilmişse 1, diğer durumlarda 0 döndürür
L (büyük l) artık yıl için 1, değilse 0 döndürür
m Ayın sayısal dengi
N ISO-8601 gün ismi (1. gün Pazartesi, 7. gün Pazar)
o ISO-8601 yıl (4 rakam)
s Saniye
t Şimdiki ayın günleri
U Unix Zaman Başlangıcından (1 Ocak 1970 00:00:00 UTC) beri geçen saniye sayısı; time() işlevinin çıktısına eşdeğerdir.
w Haftanın günü (Pazar için 0)
W ISO-8601 standardına göre yılın hafta numarası, haftaların başlangıcı Pazartesi'dir
y Yıl (1 ya da 2 rakam - aşağıya bakınız)
Y Yıl (4 rakam)
z Yılın günü
Z Sanile olarak zaman dilimi

zaman_damgası

Seçimlik zaman_damgası bağımsız değişkeni int türünde bir Unix zaman damgası olup belirtilmediği takdirde veya null ise yerel zaman kullanılır. Başka bir deyişle, time() işlevinden dönen değer öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda int türünde bir değer, başarısızlık durumunda false döner.

idate() işlevi daima int türünde değer döndürse de bu değerler "0" ile başlayamaz. idate() işlevi beklediğinizden daha az karakter döndürebilir. Aşağıdaki örneğe bakınız.

Hatalar/İstisnalar

Bir tarih/zaman işlevine yapılan her çağrı eğer zaman dilimi ayarı geçerli değilse bir E_WARNING üretir. Ayrıca bakınız: date_default_timezone_set()

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 N (ISO-8601 gün ismi) ve o (ISO-8601 yıl) biçem karakterleri eklendi.
8.0.0 zaman_damgası artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - idate() örneği

<?php
$timestamp
= strtotime('1st January 2004'); //1072915200

// Yılı iki haneli basması gerekirse de
// başında "0" olmadan sadece "4" basar
echo idate('y', $timestamp);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top