idate

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

idateYerel zamanı/tarihi tamsayı olarak biçimlendirir

Açıklama

idate(string $biçem, ?int $zaman_damgası = null): int|false

zaman_damgası ile belirtilen zaman için biçem dizgesine göre biçemlenmiş bir sayı döndürür. zaman_damgası belirtilmemişse time() işlevinin çıktısı öntanımlıdır.

date() işlevinden farklı olarak, idate() işlevi biçem dizgesi olarak tek bir karakter kabul eder.

Değiştirgeler

biçem

biçim değiştirgesinde aşağıdaki karakterlerden biri belirtilebilir
biçem karakterleri Açıklama
B Swatch Ritim/İnternet Saati
d Ayın günleri
h Saat (12 saatlik gösterim)
H Saat (24 saatlik gösterim)
i Dakika
I (büyük ı) Yaz Saati Uygulaması etkinleştirilmişse 1, diğer durumlarda 0 döndürür
L (büyük l) artık yıl için 1, değilse 0 döndürür
m Ayın sayısal dengi
N ISO-8601 gün ismi (1. gün Pazartesi, 7. gün Pazar)
o ISO-8601 yıl (4 rakam)
s Saniye
t Şimdiki ayın günleri
U Unix Zaman Başlangıcından (1 Ocak 1970 00:00:00 UTC) beri geçen saniye sayısı; time() işlevinin çıktısına eşdeğerdir.
w Haftanın günü (Pazar için 0)
W ISO-8601 standardına göre yılın hafta numarası, haftaların başlangıcı Pazartesi'dir
y Yıl (1 ya da 2 rakam - aşağıya bakınız)
Y Yıl (4 rakam)
z Yılın günü
Z Sanile olarak zaman dilimi

zaman_damgası

Seçimlik zaman_damgası değiştirgesi int türünde bir Unix zaman damgası olup belirtilmediği takdirde veya null ise yerel zaman kullanılır. Başka bir deyişle, time() işlevinden dönen değer öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda int türünde bir değer, başarısızlık durumunda false döner.

idate() işlevi daima int türünde değer döndürse de bu değerler "0" ile başlayamaz. idate() işlevi beklediğinizden daha az karakter döndürebilir. Aşağıdaki örneğe bakınız.

Hatalar/İstisnalar

Bir tarih/zaman işlevine yapılan her çağrı eğer zaman dilimi ayarı geçerli değilse bir E_WARNING üretir. Ayrıca bakınız: date_default_timezone_set()

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 N (ISO-8601 gün ismi) ve o (ISO-8601 yıl) biçem karakterleri eklendi.
8.0.0 zaman_damgası artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - idate() örneği

<?php
$timestamp 
strtotime('1st January 2004'); //1072915200

// Yılı iki haneli basması gerekirse de
// başında "0" olmadan sadece "4" basar
echo idate('y'$timestamp);
?>

Ayrıca Bakınız

  • date() - Unix zaman damgasını biçimlendirir
  • getdate() - Tarih/zaman bilgisi getirir
  • time() - Geçerli Unix zaman damgasını döndürür

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-6
khaine at herbok dot org
11 years ago
A function that made by idate for print a hour you want:

<?php
function hour ( $a, $b )
{
   
$timestamp = strtotime(''.$a.':'.$b.':00');
   
$aa = idate('H', $timestamp);
   
$bb = idate('i', $timestamp);
    if(
$bb=="0") { $cc = "00"; } else { $cc = $bb; }
   
$dd = $aa.".".$cc;
    return(
$dd);
}
?>

Why should i use it?
For example:
You have to print 08:00 to 21:00 by 15 minutes periods.
This is a useful code for shipping sites for delivery time.

<?php
echo "<select name=\"example\">";
for(
$i=8;$i<=20;$i++)
{
    for(
$ii=0;$ii<=3;$ii++)
    {
       
$iii = $ii * 15;
       
$hour = hour($i, $iii);
        echo
"<option value=\"".$hour."\">".$hour."</option>";
    }
}
echo
"</select>";
?>
To Top