date_default_timezone_get

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

date_default_timezone_get Betik içerisindeki tüm tarih/zaman işlevleri tarafından kullanılan öntanımlı zaman dilimini getirir

Açıklama

date_default_timezone_get(): string

Bu işlev tercih sırasına göre öntanımlı zaman dilimini şöyle döndürür:

Eğer yukarıdakilerin hiçbirisi başarılı değilse, date_default_timezone_get() işlevi öntanımlı UTC zaman dilimini döndürecektir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

string türünde geri döner.

Örnekler

Örnek 1 - Öntanımlı zaman diliminin getirilmesi

<?php
date_default_timezone_set
('Europe/Istanbul');

if (
date_default_timezone_get()) {
echo
'date_default_timezone_set: '. date_default_timezone_get() .'<br />';
}

if (
ini_get('date.timezone')) {
echo
'date.timezone: ' . ini_get('date.timezone');
}

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

date_default_timezone_set: Europe/Istanbul
date.timezone: Europe/Istanbul

Örnek 2 - Zaman diliminin kısaltmasının getirilmesi

<?php
date_default_timezone_set
('Europe/Istanbul');
echo
date_default_timezone_get() . ' => ' . date('e') . ' => ' . date('T');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Europe/Istanbul => Europe/Istanbul => EET

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top