PHP 8.0.24 Released!

microtime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

microtimeGeçerli Unix zaman damgasını mikrosaniye olarak döndürür

Açıklama

microtime(bool $sayı_olsun = false): string|float

microtime() işlevi geçerli Unix zaman damgasını mikrosaniye cinsinden döndürür. Bu işlev sadece gettimeofday() sistem çağrısını destekleyen işletim sistemlerinde geçerlidir.

Başarımı ölçmek için hrtime() önerilir.

Değiştirgeler

sayı_olsun

İsteğe bağlı kullanılan bu değiştirgeyle true aktarıldığında, saniyeler float türünde döndürülür.

Dönen Değerler

İşlev, isteğe bağlı olarak değiştirgesiz çağırıldığında; "msan. san." dizgesini döndürür. 'san.' geçerli zamanın Unix Zamam Başlangıcından (1 Ocak 1970 0:00:00 GMT) itibaren hesaplanan saniyeyi ve 'msan.' ise ondalık kısım olarak mikrosaniye kısmını belirtir. Dizgenin iki kısmı da saniye cinsindendir.

sayı_olsun true ise, microtime() Unix Zamam Başlangıcından itibaren en yakın mikrosaniyeye kadar doğrulukta saniye cinsinden geçerli zamanı gösteren float türünde bir sayı döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Zamanlama betiği

<?php
$sure_baslangici 
microtime(true);

// Biraz bekle
usleep(100);

$sure_bitimi microtime(true);
$sure $sure_bitimi $sure_baslangici;

echo 
"Bekleme süresi: $sure saniye.\n";
?>

Örnek 2 microtime() and REQUEST_TIME_FLOAT

<?php
// Uyuma süresi için rasgele sayı üret
usleep(mt_rand(10010000));

// REQUEST_TIME_FLOAT $_SERVER süper küresel dizisinde bulunur.
// Mikrosaniyelik doğrulukta isteğin zaman damgasını içerir
$time microtime(true) - $_SERVER["REQUEST_TIME_FLOAT"];

echo 
"$time saniyede hiçbir şey olmadı.\n";
?>

Ayrıca Bakınız

  • time() - Geçerli Unix zaman damgasını döndürür
  • hrtime() - Yüksek çözünürlüklü sistem zamanını döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top