date_sun_info

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

date_sun_infoGüneşin doğuşu/batışı ve alacakaranlık başlangıcı/sonu hakkında bilgi içeren bir dizi döndürür

Açıklama

date_sun_info ( int $zaman , float $enlem , float $boylam ) : array

Değiştirgeler

zaman

Zaman damgası.

enlem

Enlem derecesi.

boylam

Boylam derecesi.

Dönen Değerler

Başarılı olduğunda diziyi, başarısız olduğunda FALSE değerini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - date_sun_info() örneği

<?php
$sun_info 
date_sun_info(strtotime("2008-12-12"), 36.5532.03);
foreach (
$sun_info as $key => $val) {
    echo 
"$key: " date("H:i:s"$val) . "\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

sunrise: 06:54:58
sunset: 16:36:54
transit: 11:45:56
civil_twilight_begin: 06:26:20
civil_twilight_end: 17:05:32
nautical_twilight_begin: 05:54:03
nautical_twilight_end: 17:37:49
astronomical_twilight_begin: 05:22:39
astronomical_twilight_end: 18:09:14

Ayrıca Bakınız

  • date_sunrise() - Belirtilen gün ve konum için şafak zamanını döndürür
  • date_sunset() - Verilen gün ve konum için günbatımı zamanını döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top