PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

date_sun_info

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8)

date_sun_infoGüneşin doğuşu/batışı ve alacakaranlık başlangıcı/sonu hakkında bilgi içeren bir dizi döndürür

Açıklama

date_sun_info(int $zaman_damgası, float $enlem, float $boylam): array

Değiştirgeler

zaman_damgası

Zaman damgası.

enlem

Enlem derecesi.

boylam

Boylam derecesi.

Dönen Değerler

Başarılı olduğunda diziyi, başarısız olduğunda false değerini döndürür. Dönen dizinin yapısı:

sunrise
Güneşin doğuşunun zaman damgası (başucu açısı = 90° 35').
sunset
Güneşin batışının zaman damgası (başucu açısı = 90° 35').
transit
Güneşin başucunda olduğu, yani en üst noktasına ulaştığı zamanın damgası.
civil_twilight_begin
Sivil şafağın başlangıcı (başucu açısı = 96°). Gün doğumunda (sunrise) biter.
civil_twilight_end
Sivil alacakaranlığın sonu (başucu açısı = 96°). Gün batımında (sunset) başlar.
nautical_twilight_begin
Denizde şafağın başlangıcı (başucu açısı = 102°). Şafağın başlangıcında (civil_twilight_begin) biter.
nautical_twilight_end
Deniz alacakaranlığının sonu (başucu açısı = 102°). civil_twilight_end'de başlar.
astronomical_twilight_begin
Astronomik şafağın başlangıcı (başucu açısı = 108°). nautical_twilight_begin'de biter.
astronomical_twilight_end
Astronomik alacakaranlığın sonu (başucu açısı = 108°). nautical_twilight_end'de başlar.

Dizi elemanlarının değerleri, ya UNIX zaman damgasıdır, ya da güneş günün tamamında ilgili başucunun altındaysa false, güneş günün tamamında ilgili başucunun üstündeyse true'dur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 Hesaplama, yerel öğle yerine yerel gece yarısı olarak düzeltildi, bu da sonuçları biraz değiştirdi.

Örnekler

Örnek 1 - date_sun_info() örneği

<?php
$sun_info 
date_sun_info(strtotime("2008-12-12"), 36.5532.03);
foreach (
$sun_info as $key => $val) {
    echo 
"$key: " date("H:i:s"$val) . "\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

sunrise: 06:54:58
sunset: 16:36:54
transit: 11:45:56
civil_twilight_begin: 06:26:20
civil_twilight_end: 17:05:32
nautical_twilight_begin: 05:54:03
nautical_twilight_end: 17:37:49
astronomical_twilight_begin: 05:22:39
astronomical_twilight_end: 18:09:14

Örnek 2 - Kutup gecesi

<?php
var_dump
(date_sun_info(strtotime("2017-12-21"), 900));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(9) {
 ["sunrise"]=>
 bool(false)
 ["sunset"]=>
 bool(false)
 ["transit"]=>
 int(1513857490)
 ["civil_twilight_begin"]=>
 bool(false)
 ["civil_twilight_end"]=>
 bool(false)
 ["nautical_twilight_begin"]=>
 bool(false)
 ["nautical_twilight_end"]=>
 bool(false)
 ["astronomical_twilight_begin"]=>
 bool(false)
 ["astronomical_twilight_end"]=>
 bool(false)
}

Örnek 3 - Gece yarısı güneşi

<?php
var_dump
(date_sun_info(strtotime("2017-06-21"), 900));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(9) {
 ["sunrise"]=>
 bool(true)
 ["sunset"]=>
 bool(true)
 ["transit"]=>
 int(1498046510)
 ["civil_twilight_begin"]=>
 bool(true)
 ["civil_twilight_end"]=>
 bool(true)
 ["nautical_twilight_begin"]=>
 bool(true)
 ["nautical_twilight_end"]=>
 bool(true)
 ["astronomical_twilight_begin"]=>
 bool(true)
 ["astronomical_twilight_end"]=>
 bool(true)
}

Ayrıca Bakınız

 • date_sunrise() - Belirtilen gün ve konum için şafak zamanını döndürür
 • date_sunset() - Verilen gün ve konum için günbatımı zamanını döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
1
nospam at nomail dot com
4 years ago
maybe I am wrong, but I think

SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP     return GMT(0) time

SUNFUNCS_RET_STRING     Return local time
SUNFUNCS_RET_DOUBLE     Return local time
up
1
mother at localsnow dot com
12 years ago
We needed the length of the day, both sunrise to sunset and twilight to twilight for particular latitudes. Sun_info() is just the thing. We mistakenly thought 'transit' was this value, which it is not. Transit is the time of day the sun is at its zenith. To get length of day, one must perform math on the results of sun_info().

When doing math with time values, don't expect date() to do the conversion to hours:minutes:seconds. date() thinks the passed value is a time since the epoch. You will need to do your own conversion to hours:minutes:seconds, using something like the following:
<?php
function hms($val) {
// convert seconds to hours:minutes:seconds
$v=$val;
$h=intval($v/3600);
$v-=($h*3600); // subtract hours
$m=intval($v/60);
$v-=($m*60); // subtract minutes
$s=$v % 60; // seconds remaining
if ($h<10) {$h="0".$h;}
if (
$m<10) {$m="0".$m;}
if (
$s<10) {$s="0".$s;}
return
$h.":".$m.":".$s;
}
?>

Regarding date_sunrise() and date_sunset(), these both return values without seconds and without correction for Daylight time. Whereas sun_info() handles seconds as well as Daylight time. It even handles dates prior to the epoch correctly as negative timestamps, at least as of php 5.2.12

For example,
sun_info(strtotime('July 4, 1776'),47.3506,-122.6417)
produces something like the following when using date_default_timezone_set('America/Los_Angeles') and
date("H:i:s", $val)

sunrise: 04:20:26 [-6106016374]
sunset: 20:09:03 [-6105959457]
transit: 12:14:45 [-6105987915]
civil_twilight_begin: 03:40:54 [-6106018746]
civil_twilight_end: 20:48:35 [-6105957085]
nautical_twilight_begin: 02:46:58 [-6106021982]
nautical_twilight_end: 21:42:31 [-6105953849]
astronomical_twilight_begin: 01:28:06 [-6106026714]
astronomical_twilight_end: 23:01:23 [-6105949117]

* * *
up
1
info at mobger dot de
1 year ago
The relation between timestamp and geoposition is not good defined.
My try of a definition is:

date_sun_info —
Returns an array with information about sunset/sunrise and twilight begin/end as Unix-Timestamp for the the geoposition, which must have the same (local) date as the timestamp in the parameter-block for the function `date_sun_info`.

<?php
<?php
$tStamp 
= strtotime('2020-12-04');
$latitude = 50;
echo(
"\n");
foreach([-
181,-180,0,180,360] as $longitude ) {
    foreach([-
86401,-86400,-86399, -1,0,1,86399, 86400,86401] as $variTimeStamp) {

       
$sunInfoList = date_sun_info(($tStamp-$variTimeStamp),$latitude, $longitude);
       
$sunrise = new DateTime('@'.$sunInfoList['sunrise']);
        echo(
$sunInfoList['sunrise']. ' => '.$sunrise->format('H:i:s d.m.Y').' || [ '.$variTimeStamp.' // ' . $longitude.'° ]');
        echo(
"\n");
    }   
    echo(
"\n");
}

?>

You may recognize the equivalence of `[ 0 // 360° ]` and `[ 86400 // 0° ]` in the results.
The result is:
<?php
/**
1607197612 => 19:46:52 05.12.2020 || [ -86401 // -181° ]
1607197612 => 19:46:52 05.12.2020 || [ -86400 // -181° ]
1607111141 => 19:45:41 04.12.2020 || [ -86399 // -181° ]
1607111141 => 19:45:41 04.12.2020 || [ -1 // -181° ]
1607111141 => 19:45:41 04.12.2020 || [ 0 // -181° ]
1607024668 => 19:44:28 03.12.2020 || [ 1 // -181° ]
1607024668 => 19:44:28 03.12.2020 || [ 86399 // -181° ]
1607024668 => 19:44:28 03.12.2020 || [ 86400 // -181° ]
1606938194 => 19:43:14 02.12.2020 || [ 86401 // -181° ]

1607197372 => 19:42:52 05.12.2020 || [ -86401 // -180° ]
1607197372 => 19:42:52 05.12.2020 || [ -86400 // -180° ]
1607110901 => 19:41:41 04.12.2020 || [ -86399 // -180° ]
1607110901 => 19:41:41 04.12.2020 || [ -1 // -180° ]
1607110901 => 19:41:41 04.12.2020 || [ 0 // -180° ]
1607024428 => 19:40:28 03.12.2020 || [ 1 // -180° ]
1607024428 => 19:40:28 03.12.2020 || [ 86399 // -180° ]
1607024428 => 19:40:28 03.12.2020 || [ 86400 // -180° ]
1606937953 => 19:39:13 02.12.2020 || [ 86401 // -180° ]

1607154137 => 07:42:17 05.12.2020 || [ -86401 // 0° ]
1607154137 => 07:42:17 05.12.2020 || [ -86400 // 0° ]
1607067665 => 07:41:05 04.12.2020 || [ -86399 // 0° ]
1607067665 => 07:41:05 04.12.2020 || [ -1 // 0° ]
1607067665 => 07:41:05 04.12.2020 || [ 0 // 0° ]
1606981191 => 07:39:51 03.12.2020 || [ 1 // 0° ]
1606981191 => 07:39:51 03.12.2020 || [ 86399 // 0° ]
1606981191 => 07:39:51 03.12.2020 || [ 86400 // 0° ]
1606894715 => 07:38:35 02.12.2020 || [ 86401 // 0° ]

1607197301 => 19:41:41 05.12.2020 || [ -86401 // 180° ]
1607197301 => 19:41:41 05.12.2020 || [ -86400 // 180° ]
1607110828 => 19:40:28 04.12.2020 || [ -86399 // 180° ]
1607110828 => 19:40:28 04.12.2020 || [ -1 // 180° ]
1607110828 => 19:40:28 04.12.2020 || [ 0 // 180° ]
1607024353 => 19:39:13 03.12.2020 || [ 1 // 180° ]
1607024353 => 19:39:13 03.12.2020 || [ 86399 // 180° ]
1607024353 => 19:39:13 03.12.2020 || [ 86400 // 180° ]
1606937877 => 19:37:57 02.12.2020 || [ 86401 // 180° ]

1607154065 => 07:41:05 05.12.2020 || [ -86401 // 360° ]
1607154065 => 07:41:05 05.12.2020 || [ -86400 // 360° ]
1607067591 => 07:39:51 04.12.2020 || [ -86399 // 360° ]
1607067591 => 07:39:51 04.12.2020 || [ -1 // 360° ]
1607067591 => 07:39:51 04.12.2020 || [ 0 // 360° ]
1606981115 => 07:38:35 03.12.2020 || [ 1 // 360° ]
1606981115 => 07:38:35 03.12.2020 || [ 86399 // 360° ]
1606981115 => 07:38:35 03.12.2020 || [ 86400 // 360° ]
1606894638 => 07:37:18 02.12.2020 || [ 86401 // 360° ]

*/
?>
up
0
ELY M.
11 years ago
I have been working on my own php script to get current down or up for sun and moon.   I had to add function for any places that have 24 hour sun. 

here is my code for places with 24 hour sun.

<?php
  
if ($sunrise == 0 && $sunset == 0) {
  
$sunrise24 = "";
  
$sunset24 = "";
  
//run suninfo
  
$sunup = date_sun_info(strtotime($year."-".$month."-".$day), $lat, $lon);
   }

//check if sun is up all day.
if ($sunup[sunrise] == 1 && $sunup[sunrise] == 1) {
imagecopy($sky, $sun, 60, 20, 0, 0, $sun_width, $sun_height);
imagefill($sky, 0, 0, $bluesky);
}
?>
To Top