CascadiaPHP 2024

strptime

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

strptime strftime() işleviyle üretilen zaman ve tarihleri çözümler

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 8.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

strptime(string $zaman_damgası, string $biçim): array|false

strptime() işlevi çözümlenmiş zaman_damgası bağımsız değişkenini bir diziyle döndürür. Hata durumlarındaysa false değeriyle döner.

Ay, gün isimleri ve yerel ayarlarıyla ilgili dile bağımlı diğer dizgeler (LC_TIME), setlocale() işleviyle ayarlanır.

Bağımsız Değişkenler

zaman_damgası (string)

Çözümlenecek dizge (ör. strftime() işlevinden dönen değer)

biçim (string)

zaman_damgası bağımsız değişkeninde kullanılan biçim (ör. strftime() işlevinde kullanılanla aynı). strftime() için mevcut olan bazı biçim seçeneklerinin strptime() içinde herhangi bir etkisi olmayabileceğini unutmayın; Desteklenen tam alt küme, işletim sistemine ve kullanılan C kütüphanesine bağlı olarak değişecektir.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için strftime() sayfasını okuyun.

Dönen Değerler

Dizi döndürür. Hata durumlarında false değeriyle döner.

Diziyle dönen değerler
Bağımsız değişken Açıklama
"tm_sec" Saniye (0-61)
"tm_min" Dakika (0-59)
"tm_hour" Saat (0-23)
"tm_mday" Gün (1-31)
"tm_mon" Ay (0-11)
"tm_year" 1900'den itibaren yıllar
"tm_wday" Pazar'dan itibaren hafta günleri (0-6)
"tm_yday" Ocak 1'den itibaren günler (0-365)
"unparsed" tarih bağımsız değişkeninin bilinmeyen biçim bağımsız değişkeni kullanımından dönen değer

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 Bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Yerine, yerelden bağımsız çözümleme için date_parse_from_format() veya yerele bağımlı çözümleme için IntlDateFormatter::parse() kullanılması öneriliyor.

Örnekler

Örnek 1 - strptime() örneği

<?php
$biçim
= '%d/%m/%Y %H:%M:%S';
$strf = strftime($biçim);

echo
"$strf\n";

print_r(strptime($strf, $biçim));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

03/10/2004 15:54:19

Array
(
  [tm_sec] => 19
  [tm_min] => 54
  [tm_hour] => 15
  [tm_mday] => 3
  [tm_mon] => 9
  [tm_year] => 104
  [tm_wday] => 0
  [tm_yday] => 276
  [unparsed] =>
)

Notlar

Bilginize: Bu işlev Windows sistemlerinde çalışmaz.

Bilginize:

Dahili olarak, bu işlev sistemin C kütüphanesi tarafından sağlanan strptime() işlevini çağırır. Bu işlev, farklı işletim sistemlerinde fark edilir ölçüde farklı davranışlar sergileyebilir. Bu sorunlardan etkilenmeyen date_parse_from_format() işlevinin kullanılması önerilir

Bilginize:

"tm_sec" "artık saniyeleri" de içerir (yılda 2 saniyeye kadar). Artık saniyeler hakkında bilgi edinmek için » Wikipedia artık saniyeler makalesine bakınız.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top