CascadiaPHP 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

CRYPT_SALT_LENGTH int
CRYPT_STD_DES int
crypt() işlevinde standart DES tabanlı özet desteği. Daima: 1.
CRYPT_EXT_DES int
crypt() işlevinde genişletilmiş DES tabanlı özet desteği. Daima: 1.
CRYPT_MD5 int
crypt() işlevinde MD5 özet desteği. Daima: 1.
CRYPT_BLOWFISH int
crypt() işlevinde Blowfish özet desteği. Daima: 1.
CRYPT_SHA256 int
crypt() işlevinde SHA-256 özet desteği. Daima: 1.
CRYPT_SHA512 int
crypt() işlevinde SHA-512 özet desteği. Daima: 1.
HTML_SPECIALCHARS (int)
HTML_ENTITIES (int)
ENT_COMPAT (int)
ENT_QUOTES (int)
ENT_NOQUOTES (int)
ENT_IGNORE (int)
ENT_SUBSTITUTE (int)
ENT_DISALLOWED (int)
ENT_HTML401 (int)
ENT_XML1 (int)
ENT_XHTML (int)
ENT_HTML5 (int)
CHAR_MAX (int)
LC_CTYPE (int)
LC_NUMERIC (int)
LC_TIME (int)
LC_COLLATE (int)
LC_MONETARY (int)
LC_ALL (int)
LC_MESSAGES (int)
STR_PAD_LEFT (int)
STR_PAD_RIGHT (int)
STR_PAD_BOTH (int)
nl_langinfo() LC_TIME Sınıfının Sabitleri
Sabitler Açıklama
ABDAY_(1-7) (int) Haftanın n. gününün kısaltılmış ismi.
DAY_(1-7) (int) Haftanın n. gününün tam ismi (DAY_1 = Pazar).
ABMON_(1-12) (int) Yılın n. ayının kısaltılmış ismi.
MON_(1-12) (int) Yılın n. ayının tam ismi.
AM_STR (int) Öğleden önce.
PM_STR (int) Öğleden sonra.
D_T_FMT (int) Tarih ve saati göstermek için strftime() işlevinde kullanılabilecek dizge.
D_FMT (int) Tarihi göstermek için strftime() işlevinde kullanılabilecek dizge.
T_FMT (int) Saati göstermek için strftime() işlevinde kullanılabilecek dizge.
T_FMT_AMPM (int) 12 saatlik öö/ös gösterimli saati göstermek için strftime() işlevinde kullanılabilecek dizge.
ERA (int) Diğer çağ ismi.
ERA_YEAR (int) Diğer çağ biçeminde yıl.
ERA_D_T_FMT (int) Diğer çağ biçeminde tarih ve saati göstermek için strftime() işlevinde kullanılabilecek dizge.
ERA_D_FMT (int) Diğer çağ biçeminde tarihi göstermek için strftime() işlevinde kullanılabilecek dizge.
ERA_T_FMT (int) Diğer çağ biçeminde saati göstermek için strftime() işlevinde kullanılabilecek dizge.
nl_langinfo() LC_MONETARY Sınıfının Sabitleri
Sabitler Açıklama
INT_CURR_SYMBOL (int) Uluslararası para birimi.
CURRENCY_SYMBOL (int) Yerel para birimi.
CRNCYSTR (int) CURRENCY_SYMBOL ile aynı.
MON_DECIMAL_POINT (int) Para için ondalık ayracı.
MON_THOUSANDS_SEP (int) Para için binlik ayracı.
MON_GROUPING (int) Para için binlik ayracı.
POSITIVE_SIGN (int) Pozitif değerler için im.
NEGATIVE_SIGN (int) Negatif değerler için im.
INT_FRAC_DIGITS (int) Uluslararası kuruş hanelerinin sayısı.
FRAC_DIGITS (int) Yerel kuruş hanelerinin sayısı.
P_CS_PRECEDES (int) CURRENCY_SYMBOL bir pozitif değerin önüne getirilecekse 1 döner.
P_SEP_BY_SPACE (int) CURRENCY_SYMBOL bir pozitif değerden bir boşlukla ayrılacaksa 1 döner.
N_CS_PRECEDES (int) CURRENCY_SYMBOL bir negatif değerin önüne getirilecekse 1 döner.
N_SEP_BY_SPACE (int) CURRENCY_SYMBOL bir negatif değerden bir boşlukla ayrılacaksa 1 döner.
P_SIGN_POSN (int)

  • Para birimi ve miktar yaylı ayraçların arasına alınacaksa 0 döner.
  • İşaret dizgesi, miktar ve para biriminin önüne konacaksa 1 döner.
  • İşaret dizgesi, miktar ve para biriminin ardına konacaksa 2 döner.
  • İşaret dizgesi, para biriminin önüne konacaksa 3 döner.
  • İşaret dizgesi, para biriminin ardına konacaksa 4 döner.

N_SIGN_POSN (int)
nl_langinfo() LC_NUMERIC Sınıfının Sabitleri
Sabitler Açıklama
DECIMAL_POINT (int) Sayılar için ondalık ayraç.
RADIXCHAR (int) DECIMAL_POINT ile aynı.
THOUSANDS_SEP (int) Sayılar için binlik ayraç.
THOUSEP (int) THOUSANDS_SEP ile aynı.
GROUPING (int)
nl_langinfo() LC_MESSAGES Sınıfının Sabitleri
Sabitler Açıklama
YESEXPR (int) 'evet' veya 'yes' girdisi ile eşleşen düzenli ifade dizgesi (Glibc Türkçe yerelinde ikisi de kullanılabilmektedir).
NOEXPR (int) 'hayır' veya 'no' dizgesi ile eşleşen düzenli ifade girdisi (Glibc Türkçe yerelinde ikisi de kullanılabilmektedir).
YESSTR (int) 'evet' veya 'yes' için çıktı dizgesi.
NOSTR (int) 'hayır' veya 'no' çıktı dizgesi.
nl_langinfo() LC_CTYPE Sınıfının Sabitleri
Sabitler Açıklama
CODESET (int) Karakter kodlamasının ismini içeren bir dizge döner.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top