nl_langinfo

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

nl_langinfoDili ve yerel bilgisini sorgular

Açıklama

nl_langinfo(int $eleman): string|false

nl_langinfo() işlevi yerel sınıflarındaki elemanlara tek tek erişmek için kullanılır.Tüm elemanları döndüren localeconv() işlevinin tersine, nl_langinfo() belli bir elemanı seçme olanağı verir.

Bağımsız Değişkenler

eleman

eleman bağımsız değişkeni elemanın sabit ismi olabileceği gibi elemanın tamsayı değeri de olabilir. Aşağıda açıklamalarıyla birlikte verilen sabit isimleri eleman olarak kullanılabilir. Bu sabitlerin bazıları geçerli yerelde tanımlanmamış olabilir.

nl_langinfo Sabitleri
Sabit Açıklama
LC_TIME Sınıfının Sabitleri
ABDAY_(1-7) Haftanın n. gününün kısaltılmış ismi.
DAY_(1-7) Haftanın n. gününün tam ismi (DAY_1 = Pazar).
ABMON_(1-12) Yılın n. ayının kısaltılmış ismi.
MON_(1-12) Yılın n. ayının tam ismi.
AM_STR Öğleden önce.
PM_STR Öğleden sonra.
D_T_FMT Tarih ve saati göstermek için strftime() işlevinde kullanılabilecek dizge.
D_FMT Tarihi göstermek için strftime() işlevinde kullanılabilecek dizge.
T_FMT Saati göstermek için strftime() işlevinde kullanılabilecek dizge.
T_FMT_AMPM 12 saatlik öö/ös gösterimli saati göstermek için strftime() işlevinde kullanılabilecek dizge.
ERA Diğer çağ ismi.
ERA_YEAR Diğer çağ biçeminde yıl.
ERA_D_T_FMT Diğer çağ biçeminde tarih ve saati göstermek için strftime() işlevinde kullanılabilecek dizge.
ERA_D_FMT Diğer çağ biçeminde tarihi göstermek için strftime() işlevinde kullanılabilecek dizge.
ERA_T_FMT Diğer çağ biçeminde saati göstermek için strftime() işlevinde kullanılabilecek dizge.
LC_MONETARY Sınıfının Sabitleri
INT_CURR_SYMBOL Uluslararası para birimi.
CURRENCY_SYMBOL Yerel para birimi.
CRNCYSTR CURRENCY_SYMBOL ile aynı.
MON_DECIMAL_POINT Para için ondalık ayracı.
MON_THOUSANDS_SEP Para için binlik ayracı.
MON_GROUPING Para için binlik ayracı.
POSITIVE_SIGN Pozitif değerler için im.
NEGATIVE_SIGN Negatif değerler için im.
INT_FRAC_DIGITS Uluslararası kuruş hanelerinin sayısı.
FRAC_DIGITS Yerel kuruş hanelerinin sayısı.
P_CS_PRECEDES CURRENCY_SYMBOL bir pozitif değerin önüne getirilecekse 1 döner.
P_SEP_BY_SPACE CURRENCY_SYMBOL bir pozitif değerden bir boşlukla ayrılacaksa 1 döner.
N_CS_PRECEDES CURRENCY_SYMBOL bir negatif değerin önüne getirilecekse 1 döner.
N_SEP_BY_SPACE CURRENCY_SYMBOL bir negatif değerden bir boşlukla ayrılacaksa 1 döner.
P_SIGN_POSN
  • Para birimi ve miktar yaylı ayraçların arasına alınacaksa 0 döner.
  • İşaret dizgesi, miktar ve para biriminin önüne konacaksa 1 döner.
  • İşaret dizgesi, miktar ve para biriminin ardına konacaksa 2 döner.
  • İşaret dizgesi, para biriminin önüne konacaksa 3 döner.
  • İşaret dizgesi, para biriminin ardına konacaksa 4 döner.
N_SIGN_POSN
LC_NUMERIC Sınıfının Sabitleri
DECIMAL_POINT Sayılar için ondalık ayraç.
RADIXCHAR DECIMAL_POINT ile aynı.
THOUSANDS_SEP Sayılar için binlik ayraç.
THOUSEP THOUSANDS_SEP ile aynı.
GROUPING  
LC_MESSAGES Sınıfının Sabitleri
YESEXPR 'evet' veya 'yes' girdisi ile eşleşen düzenli ifade dizgesi (Glibc Türkçe yerelinde ikisi de kullanılabilmektedir).
NOEXPR 'hayır' veya 'no' dizgesi ile eşleşen düzenli ifade girdisi (Glibc Türkçe yerelinde ikisi de kullanılabilmektedir).
YESSTR 'evet' veya 'yes' için çıktı dizgesi.
NOSTR 'hayır' veya 'no' çıktı dizgesi.
LC_CTYPE Sınıfının Sabitleri
CODESET Karakter kodlamasının ismini içeren bir dizge döner.

Dönen Değerler

Bir elemanı bir dizge olarak döndürür. eleman geçersizse false döner.

Örnekler

Örnek 1 - nl_langinfo() örneği

<?php
setlocale
(LC_ALL,"tr_TR.UTF-8");

var_dump(nl_langinfo(CODESET));
var_dump(nl_langinfo(YESEXPR));
var_dump(nl_langinfo(NOEXPR));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(5) "UTF-8"
string(9) "^[+1yYeE]"
string(9) "^[-0nNhH]"

Notlar

Bilginize: Bu işlev Windows sistemlerinde çalışmaz.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
avatar_at_hot_ee
18 years ago
The value MON_(1-12) has special behavior in Russian locale: it returns declinated month names, that can be used as part of a date string, but not on their own.

For instance instead of "Январь" (the proper nominative form) it returns "Января" (form declinated for use in dates).

There seems to be no way to get the nominative form of the month name - one has to use translations instead.
To Top