CascadiaPHP 2024

localeconv

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

localeconvSayısal biçemleme bilgisini döndürür

Açıklama

localeconv(): array

Sayı ve para biçemleme bilgisini içeren bir ilişkisel dizi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

localeconv() işlevi setlocale() tarafından ayarlanan geçerli yerele özgü verinin tamamını ilişkisel bir dizi içinde döndürür. İlişkisel dizi şu alanları içerir:

Dizi elemanı Açıklama
decimal_point Ondalık ayracı
thousands_sep Sayı için binlik ayracı
grouping Sayısal gruplama içeren dizi
int_curr_symbol Uluslararası para simgesi (TRL gibi)
currency_symbol Ulusal para simgesi (TL gibi)
mon_decimal_point Kuruş ayracı
mon_thousands_sep Para için binlik ayracı
mon_grouping Parasal gruplama içeren dizi
positive_sign Pozitif değerler için işaret
negative_sign Negatif değerler için işaret
int_frac_digits Uluslararası kuruş hane sayısı
frac_digits Ulusal kuruş hane sayısı
p_cs_precedes Pozitif işareti para simgesinin önünde ise true ardında ise false.
p_sep_by_space Pozitif işareti ile para simgesi arasında bir boşluk varsa true yoksa false
n_cs_precedes Para simgesi bir negatif değerin önündeyse true ardındaysa false
n_sep_by_space Para simgesi ile negatif değer arasında bir boşluk varsa true yoksa false
p_sign_posn
 • 0 - Pozitif miktar ve para simgesi yaylı ayraçlar arasında.
 • 1 - Pozitif işareti, miktar ve para simgesinin önüne konur.
 • 2 - Pozitif işareti, miktar ve para simgesinin ardına konur.
 • 3 - Pozitif işareti, para simgesinin hemen önüne konur.
 • 4 - Pozitif işareti, para simgesinin hemen ardına konur.
n_sign_posn
 • 0 - Negatif miktar ve para simgesi yaylı ayraçlar arasında.
 • 1 - Negatif işareti, miktar ve para simgesinin önüne konur.
 • 2 - Negatif işareti, miktar ve para simgesinin ardına konur.
 • 3 - Negatif işareti, para simgesinin hemen önüne konur.
 • 4 - Negatif işareti, para simgesinin hemen ardına konur.

p_sign_posn ve n_sign_posn bir biçemleme seçenekleri dizgesi içerir. Her sayı yukarıda listelenen durumlardan birini gösterir.

Gruplama alanları sayıların nasıl gruplanacağını tanımlayan diziler içerir. Örneğin, tr_TR yereli için para gruplama alanı 3 ve 3 değerlerinden oluşan bir dizi içerir. Daha yüksek indis öteki gruplamaya bırakılır. Bir dizi elemanı CHAR_MAX değerine eşitse başka gruplama yapılmaz. Bir dizi elemanı 0'a eşitse önceki elemanın kullanılması gerekir.

Örnekler

Örnek 1 - localeconv() örneği

<?php
if (false !== setlocale(LC_ALL, 'tr_TR.UTF-8')) {
$locale_info = localeconv();
print_r($locale_info);
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [decimal_point] => ,
  [thousands_sep] => .
  [int_curr_symbol] => TRL
  [currency_symbol] => TL
  [mon_decimal_point] => ,
  [mon_thousands_sep] => .
  [positive_sign] =>
  [negative_sign] => -
  [int_frac_digits] => 2
  [frac_digits] => 2
  [p_cs_precedes] => 0
  [p_sep_by_space] => 1
  [n_cs_precedes] => 0
  [n_sep_by_space] => 1
  [p_sign_posn] => 1
  [n_sign_posn] => 1
  [grouping] => Array
    (
      [0] => 3
      [1] => 3
    )

  [mon_grouping] => Array
    (
      [0] => 3
      [1] => 3
    )

)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
verdy_p at wanadoo dot fr
23 years ago
The C99 standard modified slightly the definition of the international currency symbol, which is now 4 characters long instead of 3 in previous definitions. The fourth character will most often be an ASCII space, but its effective value is the locale-specific spacing character used for numeric grouping (i.e. the one refered by [sep_by_space] and [grouping])...
To Top