PHP 8.0.3 Released!

convert_uudecode

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

convert_uudecodeUuencoded ile kodlanmış bir dizgeyi eski haline getirir

Açıklama

convert_uudecode ( string $veri ) : string

convert_uudecode() işlevi uuencoded ile kodlanmış bir dizgeyi eski haline getirir.

Değiştirgeler

veri

Kodu çözülecek dizge.

Dönen Değerler

Kodu çözülmüş veriyi bir dizge olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - convert_uudecode() örneği

<?php
/* Bunun ne basacağını hayal edebiliyor musunuz? :) */
echo convert_uudecode("14\$A0)WEI('-E=FEY;W)U;2$`\n`");
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top