convert_uudecode

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

convert_uudecodeUuencoded ile kodlanmış bir dizgeyi eski haline getirir

Açıklama

convert_uudecode(string $veri): string|false

convert_uudecode() işlevi uuencoded algoritması ile kodlanmış bir dizgeyi eski haline getirir.

Bilginize: convert_uudecode() işlevi uuencoded dosyaların parçası olan begin ve end satırlarını yoksayar.

Bağımsız Değişkenler

veri

Kodu çözülecek dizge.

Dönen Değerler

Bir dizge olarak kodu çözülmüş veriyi, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - convert_uudecode() örneği

<?php
echo convert_uudecode("14\$A0)WEI('-E=FEY;W)U;2$`\n`");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

I love PHP!

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top