PHP 7.4.0RC2 Released!

strpbrk

(PHP 5, PHP 7)

strpbrkBelirtilen karakterleri bir dizge içinde arar

Açıklama

strpbrk ( string $dizge , string $karakterler ) : string

strpbrk() işlevi dizge içinde karakterler'den birini bulmaya çalışır.

Değiştirgeler

dizge

Karakterlerin aranacağı dizge.

karakterler

Karakterler harf büyüklüğüne duyarlı olarak aranır.

Dönen Değerler

Bulunan karakterle başlayan dizgeyi döndürür, aranan hiçbir karakter bulunamazsa FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - strpbrk() örneği

<?php

$text 
'This is a Simple text.';

// ilk eşleşen 'i'den itibaren çıktılanacağından
// "is is a Simple text." basılır
echo strpbrk($text'mi');

// İşlev harf büyüklüğüne duyarlı arama yaptığından
// "Simple text." basılacaktır
echo strpbrk($text'S');
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
7
guillaume dot barranco at free dot fr
1 year ago
A little modification to Evan's code to use an array for the second parameter :

<?php

function strpbrkpos($s, $accept) {
 
$r = FALSE;
 
$t = 0;
 
$i = 0;
 
$accept_l = count($accept);

  for ( ;
$i < $accept_l ; $i++ )
    if ( (
$t = strpos($s, $accept[$i])) !== FALSE )
      if ( (
$r === FALSE) || ($t < $r) )
       
$r = $t;

    return
$r;
}

?>
up
14
devnuhl
5 years ago
If you're not looking to duplicate the rest of the string, but instead just want the offset, in the spirit of the str*pos() functions, use strcspn()
up
-47
Evan
12 years ago
If you're not looking to duplicate the rest of the string, but instead just want the offset, in the spirit of the str*pos() functions:

<?php

function strpbrkpos($s, $accept) {
 
$r = FALSE;
 
$t = 0;
 
$i = 0;
 
$accept_l = strlen($accept);

  for ( ;
$i < $accept_l ; $i++ )
    if ( (
$t = strpos($s, $accept{$i})) !== FALSE )
      if ( (
$r === FALSE) || ($t < $r) )
       
$r = $t;

  return
$v;
}

?>
To Top