vfprintf

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

vfprintfBiçemli dizgeyi bir akıma yazar

Açıklama

vfprintf ( resource $dt , string $biçem , array $değiştirgeler ) : int

değiştirgeler dizisindeki değiştirgeler biçem dizgesine göre değerlendirilerek, oluşturulan dizge tanıtıcısı dt ile belirtilen akıma yazılır.

Değişken sayıda değiştirge yerine bunları bir dizi içinde kabul etmesi dışında fprintf() gibidir.

Değiştirgeler

dt

Dosya tanıtıcısı.

biçem

biçem ile ilgili açıklama için sprintf() işlevine bakınız.

değiştirgeler

biçem dizgesine göre değerlendirilecek değiştirgelerden oluşan dizi.

Dönen Değerler

Çıktılanan dizgenin uzunluğu ile döner.

Örnekler

Örnek 1 vfprintf(): sıfır dolgulu tamsayılar

<?php
if (!($dt fopen('date.txt''w')))
    return;

vfprintf($dt"%04d-%02d-%02d", array($year$month$day));
// ISO biçemli tarih date.txt dosyasına yazılır
?>

Ayrıca Bakınız

  • printf() - Biçemli bir dizge çıktılar
  • sprintf() - Biçemli bir dizge döndürür
  • sscanf() - Girdi dizgesini belli bir biçeme göre yorumlar
  • fscanf() - Bir dosyadaki girdiyi belli bir biçeme göre çözümler
  • vsprintf() - Biçemli bir dizge döndürür
  • number_format() - Sayıyı binlik bölümlere ayırır

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top