addcslashes

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

addcslashesDizgeye C tarzı öncelem uygular

Açıklama

addcslashes ( string $dizge , string $karakterler ) : string

dizge dizgesindeki karakterler değiştirgesinde listelenmiş karakterlerin önüne tersbölü yerleştirilerek elde edilen dizgeyi döndürür.

Değiştirgeler

dizge

Öncelenecek dizge.

karakterler

Önlerine tersbölü konulacak \n, \r gibi karakterleri içeren dizge. Belirtilen karakterler C tarzı öncelenirken, ASCII kodu 32'den küçük ve 126'dan büyük karakterler sekizlik gösterimlerine dönüştürülür.

Bu değiştirgede bir karakter aralığı belirtiyorsanız bu aralığın hangi karakterleri içerdiğine dikkat etmelisiniz.

<?php
echo addcslashes('foo[ ]''A..z');
// çıktısı:  \f\o\o\[ \]
// Tüm büyük ve küçük harflerden başka [\]^_` karakterleri de öncelenir
?>
Ayrıca, bir aralığın başlangıç karakterinin ASCII değeri son karakterininkinden büyükse ilk ve son karakter hariç bu aralıktaki hiçbir karakter öncelenmez. Bir karakterin ASCII değerini bulmak için ord() işlevini kullanın.
<?php
echo addcslashes("zoo['.']"'z..A');
// çıktısı:  \zoo['\.']
?>

Karakterleri seçerken dikkatli olun: 0, a, b, f, n, r, t ve v karakterleri \0, \a, \b, \f, \n, \r, \t ve \v karakterlerine dönüştürülecektir. Bunların hepsi C tarzı öncelemde öntanımlı dizilimler olup PHP'de \0 (NULL), \r (satırbaşı), \n (satırsonu), \f (sayfa ileri), \v (düşey sekme) ve \t (yatay sekme) öntanımlı dizilimlerdir.

Dönen Değerler

Öncelenmiş dizge.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.5 \v ve \f öncelem dizilimleri eklendi.

Örnekler

"\0..\37" gibi bir aralık ASCII kodu 0 ile 31 arasında kalan karakterlerin de öncelenmesini sağlayacaktır.

Örnek 1 - addcslashes() örneği

<?php
$öncelemli 
addcslashes($öncelemsiz"\0..\37!@\177..\377");
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top