strcoll

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

strcollYerele göre dizge karşılaştırma

Açıklama

strcoll ( string $d1 , string $d2 ) : int

strcmp() işlevinin tersine bu işlev ikil olarak güvenilir değildir ancak strcmp() gibi harf büyüklüğüne duyarlı karşılaştırma yapılır.

strcoll() işlevi karşılaştırma yaparken yereli kullanır. Eğer kullanıldığı yerel C veya POSIX ise bu işlev strcmp() işlevine eşdeğerdir.

Değiştirgeler

d1

İlk dizge.

d2

İkinci dizge.

Dönen Değerler

d1 dizgesi d2 dizgesinden küçükse sıfırdan küçük bir değer; d1 dizgesi d2 dizgesinden büyükse sıfırdan büyük bir değer; d1 dizgesi ile d2 dizgesi aynıysa sıfır döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.2.3 Bu işlev artık win32'de çalışmıyor.

Ayrıca Bakınız

  • preg_match() - Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır
  • strcmp() - İkil olarak güvenilir dizge karşılaştırması yapar
  • strcasecmp() - İkil olarak güvenilir ve harf büyüklüğüne duyarsız dizge karşılaştırması yapar
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür
  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • strncasecmp() - İlk n karakteri ikil ve harf büyüklüğüne duyarsız olarak karşılaştırır
  • strncmp() - İlk n karakteri ikil olarak karşılaştırır
  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur
  • setlocale() - Yereli ayarlar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top