substr_count

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

substr_countBir dizge içinde belli bir alt dizgeden kaç tane bulunduğunu bulur

Açıklama

substr_count ( string $samanlık , string $iğne [, int $başlangıç = 0 [, int $uzunluk ]] ) : int

substr_count() işlevi samanlık dizgesi içindeki iğne alt dizgelerinin sayısını döndürür. iğne değiştirgesinin harf büyüklüğüne duyarlı oluşuna dikkat ediniz.

Bilginize:

Bu işlev, birbirinin üstüne binmiş alt dizgeleri saymaz. Örnek için aşağıya bakın!

Değiştirgeler

samanlık

Araştırılacak dizge.

iğne

Aranacak dizge.

başlangıç

Saymaya başlanacak konum.

uzunluk

Dizgenin ne kadarlık parçasında arama yapılacağı burada belirtilir. Eğer başlangıç artı uzunluk, samanlık uzunluğundan fazla ise bir uyarı oluşur.

Dönen Değerler

İşlev bir tamsayı döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 başlangıç ve uzunluk değiştirgeleri eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - substr_count() örneği

<?php
$text 
'This is a test';
echo 
strlen($text); // 14

echo substr_count($text'is'); // 2

// Arama 's is a test' parçasında yapılır ve 1 basılır
echo substr_count($text'is'3);

// Arama 's i' parçasında yapılır ve 0 basılır
echo substr_count($text'is'33);

// 5+10 > 14 olduğundan bir uyarı verilir
echo substr_count($text'is'510);


// üst üste binen dizgeleri saymadığından sadece 1 basılır
$text2 'gcdgcdgcd';
echo 
substr_count($text2'gcdgcd');
?>

Ayrıca Bakınız

  • count_chars() - Bir dizgedeki karakterler hakkında bilgi döndürür
  • strpos() - Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür
  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top