strncasecmp

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

strncasecmpİlk n karakteri ikil ve harf büyüklüğüne duyarsız olarak karşılaştırır

Açıklama

strncasecmp ( string $d1 , string $d2 , int $uzunluk ) : int

Karşılaştırma için kullanılacak dizge uzunluğunun üst sınırının belirtilebilmesi dışında strcasecmp() işlevi gibidir.

Değiştirgeler

d1

İlk dizge.

d2

İkinci dizge.

uzunluk

Karşılaştırmada kullanılacak karakter sayısı.

Dönen Değerler

d1 dizgesi d2 dizgesinden küçükse sıfırdan küçük bir değer; d1 dizgesi d2 dizgesinden büyükse sıfırdan büyük bir değer; d1 dizgesi ile d2 dizgesi aynıysa sıfır döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • preg_match() - Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır
  • strcmp() - İkil olarak güvenilir dizge karşılaştırması yapar
  • strcasecmp() - İkil olarak güvenilir ve harf büyüklüğüne duyarsız dizge karşılaştırması yapar
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür
  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-6
sazalach at gmail dot com
5 years ago
<?php
$str1
= "red";
$str2 = "redent";
$test=strncasecmp($str1, $str2 , 3);
if (
$str1==$str2)
{
echo
"$test";
}
else
{
echo
"$test" ;
}
?>

if we run the above script then we will get return 0, because first string $str1 = "red" and second $str2 = "redent" but in comparison i have set the first three character will try to match. as per condition if two string are equal then it will return 0. But in below example it will return greater than 0 because here is str1 is greater than str2.

<?php
$str1
= "redmyshirt";
$str2 = "redent";
$test=strncasecmp($str1, $str2 , 4);
if (
$str1==$str2)
{
echo
"$test";
}
else
{
echo
"$test" ;
}
?>

as same if we run the below script it will return -1 because str1 is less than str2.

<?php
$str1
= "red";
$str2 = "redent";
$test=strncasecmp($str1, $str2 , 4);
if (
$str1==$str2)
{
echo
"$test";
}
else
{
echo
"$test" ;
}
?>

ya..i think its easy to understand
up
-46
saikumar dot msc at gmail dot com
6 years ago
Example:
<?php
$string
= “true”;
if(
strncasecmp($string, “Trudeau”, 4)) { print “True”; } else { print "False" }
?>

If we look at above example, immediately we will say the final output will be 'False', but that's not real.

Method "strncasecmp()" returns 1 because the first four characters of ‘Trud’ come before the first four characters of "true" when sorted not case sensitively.
To Top