PHPCon Poland 2024

strncasecmp

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

strncasecmpİlk n karakteri ikil ve harf büyüklüğüne duyarsız olarak karşılaştırır

Açıklama

strncasecmp(string $dizge1, string $dizge1, int $uzunluk): int

Karşılaştırma için kullanılacak dizge uzunluğunun üst sınırının belirtilebilmesi dışında strcasecmp() işlevi gibidir.

Bağımsız Değişkenler

dizge1

İlk dizge.

dizge1

İkinci dizge.

uzunluk

Karşılaştırmada kullanılacak karakter sayısı.

Dönen Değerler

dizge1 dizgesi dizge2 dizgesinden küçükse -1; dizge1 dizgesi dizge2 dizgesinden büyükse 1; dizge1 dizgesi ile dizge2 dizgesi aynıysa * döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 Bu işlev artık -1 veya 1 döndürüyor, evvelce pozitif vaya negatif bir sayı döndürürdü.

Örnekler

Örnek 1 - strncasecmp() örneği

<?php

$var1
= 'Hello John';
$var2 = 'hello Doe';
if (
strncasecmp($var1, $var2, 5) === 0) {
echo
'Harf büyüklüğüne duyarsız dizge karşılaştırmasında $var1 ve $var2 dizgelerinin ilk beş karakteri aynıdır.';
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • strncmp() - İlk n karakteri ikil olarak karşılaştırır
  • preg_match() - Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır
  • substr_compare() - İki dizgenin belli bir konumdan itibaren belli uzunluktaki parçalarını bayt bayt karşılaştırır
  • strcasecmp() - İkil olarak güvenilir ve harf büyüklüğüne duyarsız dizge karşılaştırması yapar
  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-7
sazalach at gmail dot com
8 years ago
<?php
$str1
= "red";
$str2 = "redent";
$test=strncasecmp($str1, $str2 , 3);
if (
$str1==$str2)
{
echo
"$test";
}
else
{
echo
"$test" ;
}
?>

if we run the above script then we will get return 0, because first string $str1 = "red" and second $str2 = "redent" but in comparison i have set the first three character will try to match. as per condition if two string are equal then it will return 0. But in below example it will return greater than 0 because here is str1 is greater than str2.

<?php
$str1
= "redmyshirt";
$str2 = "redent";
$test=strncasecmp($str1, $str2 , 4);
if (
$str1==$str2)
{
echo
"$test";
}
else
{
echo
"$test" ;
}
?>

as same if we run the below script it will return -1 because str1 is less than str2.

<?php
$str1
= "red";
$str2 = "redent";
$test=strncasecmp($str1, $str2 , 4);
if (
$str1==$str2)
{
echo
"$test";
}
else
{
echo
"$test" ;
}
?>

ya..i think its easy to understand
up
-50
saikumar dot msc at gmail dot com
10 years ago
Example:
<?php
$string
= “true”;
if(
strncasecmp($string, “Trudeau”, 4)) { print “True”; } else { print "False" }
?>

If we look at above example, immediately we will say the final output will be 'False', but that's not real.

Method "strncasecmp()" returns 1 because the first four characters of ‘Trud’ come before the first four characters of "true" when sorted not case sensitively.
To Top