quotemeta

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

quotemetaÖzel anlamı olan karakterleri tersbölü ile önceler

Açıklama

quotemeta(string $dizge): string

dizge dizgesinin içinde bulunan karakterlerden

. \ + * ? [ ^ ] ( $ )
karakterlerini bir tersbölü (\) ile önceleyerek elde edilen dizgeyi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Girdi dizgesi.

Dönen Değerler

Özel anlamı olan karakterleri tersbölü ile öncelenmiş bir dizge döner. dizge bağımsız değişkeninde boş dizge verilmişse false döner.

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Örnekler

Örnek 1 - quotemeta() örneği

<?php

var_dump
(quotemeta('Ali\'nin topu var.\nYakartop oynayalım.'));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(42) "Ali'nin topu var\.\\nYakartop oynayalım\."

Ayrıca Bakınız

  • addslashes() - Özel karakterlerin önüne tersbölü yerleştirir
  • addcslashes() - Dizgeye C tarzı öncelem uygular
  • htmlentities() - Dönüştürülebilecek tüm karakterleri HTML öğeleri haline getirir
  • htmlspecialchars() - Özel karakterleri HTML öğeleri haline getirir
  • nl2br() - Dizgedeki tüm satırsonlarının yerine HTML satır katlayıcıları yerleştirilir
  • stripslashes() - Bir dizgeden tersbölüleri ayıklar
  • stripcslashes() - addcslashes ile öncelenmiş dizgeyi eski haline getirir
  • preg_quote() - Düzenli ifadelerin özel karakterlerini önceler

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
15
kumarkulandai at gmail dot com
14 years ago
<?php
$str
= "Hello world. (can you hear me?)";
echo
quotemeta($str);
?>

The output of the code above will be:
Hello world\. \(can you hear me\?\)
up
10
George Adams
18 years ago
Took me a while to realize this was NOT the command I wanted for escaping potentially harmful characters in a string that would be used as part of a system command. Instead, I needed either escapeshellarg() (http://www.php.net/manual/en/function.escapeshellarg.php) or escapeshellcmd() (http://www.php.net/manual/en/function.escapeshellcmd.php)
up
5
Anonymous
22 years ago
This function escapes characters that have special meaning in regular expressions. preg_quote() <http://php.net/manual/en/function.preg-quote.php> has similar functionality, but is more powerful since it escapes more characters (including one user-specified character).
To Top