quotemeta

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

quotemetaÖzel anlamı olan karakterleri tersbölü ile önceler

Açıklama

quotemeta ( string $dizge ) : string

dizge dizgesinin içinde bulunan karakterlerden

. \ + * ? [ ^ ] ( $ )
karakterlerini bir tersbölü (\) ile önceleyerek elde edilen dizgeyi döndürür.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

Dönen Değerler

Özel anlamı olan karakterleri tersbölü ile öncelenmiş bir dizge döner.

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • addslashes() - Özel karakterlerin önüne tersbölü yerleştirir
  • addcslashes() - Dizgeye C tarzı öncelem uygular
  • htmlentities() - Dönüştürülebilecek tüm karakterleri HTML öğeleri haline getirir
  • htmlspecialchars() - Özel karakterleri HTML öğeleri haline getirir
  • nl2br() - Dizgedeki tüm satırsonlarının yerine HTML satır katlayıcıları yerleştirilir
  • stripslashes() - Bir dizgeden tersbölüleri ayıklar
  • stripcslashes() - addcslashes ile öncelenmiş dizgeyi eski haline getirir
  • preg_match() - Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
12
kumarkulandai at gmail dot com
11 years ago
<?php
$str
= "Hello world. (can you hear me?)";
echo
quotemeta($str);
?>

The output of the code above will be:
Hello world\. \(can you hear me\?\)
up
8
George Adams
15 years ago
Took me a while to realize this was NOT the command I wanted for escaping potentially harmful characters in a string that would be used as part of a system command.  Instead, I needed either escapeshellarg() (http://www.php.net/manual/en/function.escapeshellarg.php) or escapeshellcmd() (http://www.php.net/manual/en/function.escapeshellcmd.php)
up
4
Anonymous
19 years ago
This function escapes characters that have special meaning in regular expressions.  preg_quote() <http://php.net/manual/en/function.preg-quote.php> has similar functionality, but is more powerful since it escapes more characters (including one user-specified character).
To Top