preg_quote

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

preg_quoteDüzenli ifadelerin özel karakterlerini önceler

Açıklama

preg_quote ( string $dizge , string $im = NULL ) : string

preg_quote() işlevi dizge değiştirgesinde bulunan düzenli ifade özel karakterlerinin her birinin önüne tersbölü karakteri yerleştirir. Düzenli ifade dizgesini çalışma anında oluşturuyorsanız ve du dizgelerin özel karakterleri içerme olasılığı varsa bu işlev çok işe yarar.

Özel düzenli ifade karakterleri şunlardır: . \ + * ? [ ^ ] $ ( ) { } = ! < > | : -

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

im

Belirtilmesi isteğe bağlı olup, gerekirse bu im de öncelenecektir. PCRE işlevlerinin gerektirdiği imleri öncelemek için yararlıdır. / karakteri en çok kullanılan imlerden biridir.

Dönen Değerler

Öncelenmiş dizge ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 - karakteri artık önceleniyor.

Örnekler

Örnek 1 - preg_quote() örneği

<?php
$keywords 
'$40 for a g3/400';
$keywords preg_quote($keywords'/');
echo 
$keywords// çıktısı: \$40 for a g3\/400
?>

Örnek 2 - Bir metnin içindeki bir kelimeyi vurgulamak

<?php
// Bu örnekte, preg_quote($kelime),
// düzenli ifade için özel anlama sahip
// yıldız imlerini öncelemekte kullanılmıştır.

$metin "Bu kitabı bulmak çok *zor*.";
$kelime "*zor*";
$metin preg_replace ("/" preg_quote($kelime) . "/",
                          
"<i>" $kelime "</i>",
                          
$metin);
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
56
Anonymous
13 years ago
Wondering why your preg_replace fails, even if you have used preg_quote?

Try adding the delimiter / - preg_quote($string, '/');
up
12
zooly
11 years ago
To escape characters with special meaning, like: .-[]() and so on, use \Q and \E.

For example:

<?php echo ( preg_match('/^'.( $myvar = 'te.t' ).'$/i', 'test') ? 'match' : 'nomatch' ); ?>

Will result in: match

But:

<?php echo ( preg_match('/^\Q'.( $myvar = 'te.t' ).'\E$/i', 'test') ? 'match' : 'nomatch' ); ?>

Will result in: nomatch
up
0
ed at happysoftware dot com
1 year ago
It should be noted that the forward slash is not escaped.  Since many regexes are surrounded by forward slashes, if you have one in your regex as  text you must escape it yourself otherwise it'll terminat the regex.
up
0
rwillmann at crooce dot com
3 years ago
List of specials is incomplete:

--- sample code ---

$specials = '.\+*?[^]$(){}=!<>|:-';

for ($i = 0; $i <= 255; $i++) {

    if (chr($i) !== preg_quote(chr($i))) {

        printf("Character 0x%02x quoted%s\n",
               $i,
               (strpos($specials, chr($i)) === FALSE) ? ' (+)' : '');
    } /* if */
} /* for */

--- sample code ---

--- output ---

Character 0x00 quoted (+)
Character 0x21 quoted
Character 0x24 quoted
Character 0x28 quoted
Character 0x29 quoted
Character 0x2a quoted
Character 0x2b quoted
Character 0x2d quoted
Character 0x2e quoted
Character 0x3a quoted
Character 0x3c quoted
Character 0x3d quoted
Character 0x3e quoted
Character 0x3f quoted
Character 0x5b quoted
Character 0x5c quoted
Character 0x5d quoted
Character 0x5e quoted
Character 0x7b quoted
Character 0x7c quoted
Character 0x7d quoted

--- output ---
up
-6
noreply at t-regx dot com
1 year ago
If you find yourself using too much of preg_quote(), it's a good sign you might want to use Prepared Patterns from T-Regx library: https://t-regx.com/docs/handling-user-input
To Top