preg_quote

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

preg_quoteDüzenli ifadelerin özel karakterlerini önceler

Açıklama

preg_quote(string $dizge, ?string $ayırıcı = null): string

preg_quote() işlevi dizge bağımsız değişkeninde bulunan düzenli ifade özel karakterlerinin her birinin önüne tersbölü karakteri yerleştirir. Düzenli ifade dizgesini çalışma anında oluşturuyorsanız ve du dizgelerin özel karakterleri içerme olasılığı varsa bu işlev çok işe yarar.

Özel düzenli ifade karakterleri şunlardır: . \ + * ? [ ^ ] $ ( ) { } = ! < > | : - #

Dikkat: / özel bir düzenli ifade karakteri değildir.

Bilginize:

preg_quote() kullanımı preg_replace() işlevine $yenisi dizgesinin uygulanmasına eşdeğer değildir.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Girdi dizgesi.

ayırıcı

Belirtilmesi isteğe bağlı olup, gerekirse bu ayırıcı da öncelenecektir. PCRE işlevlerinin gerektirdiği ayırıcıları öncelemek için yararlıdır. / karakteri en çok kullanılan ayırıcılardan biridir.

Dönen Değerler

Öncelenmiş (sarmalanmış) dizge ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.3.0 # karakteri artık önceleniyor.
7.2.0 ayırıcı artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - preg_quote() örneği

<?php
$keywords
= '$40 for a g3/400';
$keywords = preg_quote($keywords, '/');
echo
$keywords; // çıktısı: \$40 for a g3\/400
?>

Örnek 2 - Bir metnin içindeki bir kelimeyi vurgulamak

<?php
// Bu örnekte, preg_quote($kelime),
// düzenli ifade için özel anlama sahip
// yıldız imlerini öncelemekte kullanılmıştır.

$metin = "Bu kitabı bulmak çok *zor*.";
$kelime = "*zor*";
$metin = preg_replace ("/" . preg_quote($kelime, '/') . "/",
"<i>$kelime</i>",
$metin);

Sonuç: Bu kitabı bulmak çok <i>*zor*</i>.
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
72
Anonymous
16 years ago
Wondering why your preg_replace fails, even if you have used preg_quote?

Try adding the delimiter / - preg_quote($string, '/');
up
4
Anonymous
3 years ago
I discovered that, in addition to escaping the special regular expression characters, preg_quote() encodes the NUL byte to its octal representation:

<?php
var_dump
(preg_quote("\0"));
?>

Output:

string(4) "\000"
up
16
zooly
14 years ago
To escape characters with special meaning, like: .-[]() and so on, use \Q and \E.

For example:

<?php echo ( preg_match('/^'.( $myvar = 'te.t' ).'$/i', 'test') ? 'match' : 'nomatch' ); ?>

Will result in: match

But:

<?php echo ( preg_match('/^\Q'.( $myvar = 'te.t' ).'\E$/i', 'test') ? 'match' : 'nomatch' ); ?>

Will result in: nomatch
up
6
ed at happysoftware dot com
5 years ago
It should be noted that the forward slash is not escaped. Since many regexes are surrounded by forward slashes, if you have one in your regex as text you must escape it yourself otherwise it'll terminat the regex.
up
4
rwillmann at crooce dot com
6 years ago
List of specials is incomplete:

--- sample code ---

$specials = '.\+*?[^]$(){}=!<>|:-';

for ($i = 0; $i <= 255; $i++) {

if (chr($i) !== preg_quote(chr($i))) {

printf("Character 0x%02x quoted%s\n",
$i,
(strpos($specials, chr($i)) === FALSE) ? ' (+)' : '');
} /* if */
} /* for */

--- sample code ---

--- output ---

Character 0x00 quoted (+)
Character 0x21 quoted
Character 0x24 quoted
Character 0x28 quoted
Character 0x29 quoted
Character 0x2a quoted
Character 0x2b quoted
Character 0x2d quoted
Character 0x2e quoted
Character 0x3a quoted
Character 0x3c quoted
Character 0x3d quoted
Character 0x3e quoted
Character 0x3f quoted
Character 0x5b quoted
Character 0x5c quoted
Character 0x5d quoted
Character 0x5e quoted
Character 0x7b quoted
Character 0x7c quoted
Character 0x7d quoted

--- output ---
up
-1
rawr at t-regx dot com
3 years ago
To have a higher level control of what your pattern looks like, try T-Regx:

Pattern::inject('This is (my|our) pattern: @', [$_GET['name']]);
up
-10
noreply at t-regx dot com
5 years ago
If you find yourself using too much of preg_quote(), it's a good sign you might want to use Prepared Patterns from T-Regx library: https://t-regx.com/docs/handling-user-input
To Top