preg_filter

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

preg_filterBir düzenli ifade arama ve değiştirmesi yapar

Açıklama

preg_filter ( mixed $şablon , mixed $yenisi , mixed $konu , int $sınır = -1 , int &$sayı = ? ) : mixed

preg_filter() sadece eşleşenleri döndürmesi dışında preg_replace() işlevi gibidir. Bu işlevin nasıl çalıştığıyla ilgili ayrıntılar için preg_replace() belgesini okuyun.

Değiştirgeler

şablon

yenisi

konu

sınır

sayı

Dönen Değerler

konu değiştirgesi bir dizi ise bir dizi döndürür aksi takdirde bir dizge döner.

Eşleşmeler bulunduğu takdirde yeni konu döner, aksi takdirde bir hata oluşmamışsa konu değiştirilmeden döndürülür; bir hata oluşmuşsa null döner.

Örnekler

Örnek 1 - preg_filter() ile preg_replace() işlevini karşılaştırma örneği

<?php
$subject 
= array('1''a''2''b''3''A''B''4');
$pattern = array('/\d/''/[a-z]/''/[1a]/');
$replace = array('A:$0''B:$0''C:$0');

echo 
"preg_filter işlevinin sonucu:\n";
print_r(preg_filter($pattern$replace$subject));

echo 
"preg_replace  işlevinin sonucu:\n";
print_r(preg_replace($pattern$replace$subject));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

preg_filter işlevinin sonucu:
Array
(
  [0] => A:C:1
  [1] => B:C:a
  [2] => A:2
  [3] => B:b
  [4] => A:3
  [7] => A:4
)
preg_replace işlevinin sonucu:
Array
(
  [0] => A:C:1
  [1] => B:C:a
  [2] => A:2
  [3] => B:b
  [4] => A:3
  [5] => A
  [6] => B
  [7] => A:4
)

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 6 notes

up
9
forsoap at gmail dot com
4 years ago
For those who read manual not in English and figure out that example code returns not the same result as in documentation

You need put in example patter modifier "u" to get same result:

<?php
$subject
= array('1', 'а', '2', 'б', '3', 'А', 'Б', '4');
// Added "u"
$pattern = array('/\d/u', '/[а-я]/u', '/[1а]/u');
$replace = array('А:$0', 'Б:$0', 'В:$0');
?>
up
4
bienvenunet at yahoo dot com
3 years ago
If you don't want to actually replace the matches, just filter the array to them, make the replacement parameter '$0'.

<?php
$subject
= array('1', 'a', '2', 'b', '3', 'A', 'B', '4');
$result = preg_filter('/\d/', '$0', $subject);  // ['1','2','3','4']
?>
up
0
sajina_99 at hotmail dot de
9 years ago
As I had to work with PHP5.2.X and needed preg_filter I wrote a quick and dirty workaround.

<?php
 
if (!function_exists('preg_filter')) {
 
    function
preg_filter($pattern, $replace, $subject, $limit = -1 , &$count = null) {
   
      if(!
is_array($subject)) {
       
$noArray = 1 ;
       
$subject = array($subject);
      }

     
$preg = preg_replace($pattern, $replace, $subject, $limit,  &$count);

     
$diff = array_diff($preg, $subject);
     
      if(
$noArray == 1) $diff = implode($diff) ;

      return
$diff ;
     
    }
   
  }
?>
up
-23
MrBertie
10 years ago
Another way to filter an array, and simply return the matching items: preg_grep!
up
-23
fgmhhfg at gmail dot com
6 years ago
As for the php 5.5.3 version, the example  turn out like:
Array
(
       [0] => A:1
       [1] => B:a
       ...
)
up
-34
Anonymous
6 years ago
As for the php 5.5.3 version, the example will turn out like:
Array
(
       [0]=>A:1
       [1]=>B:a
       ...
)
To Top