PHPCon Poland 2024

preg_last_error_msg

(PHP 8)

preg_last_error_msgSon PCRE düzenli ifade işleminin hata iletisini döndürür

Açıklama

preg_last_error_msg(): string

Son PCRE düzenli ifade işleminin hata iletisini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda hata iletisi, hata oluşmamışsa "No error" döner.

Örnekler

Örnek 1 - preg_last_error_msg() örneği

<?php

preg_match
('/(?:\D+|<\d+>)*[!?]/', 'foobar foobar foobar');

if (
preg_last_error() !== PREG_NO_ERROR) {
echo
preg_last_error_msg();
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Backtrack limit exhausted

Ayrıca Bakınız

  • preg_last_error() - Son PCRE düzenli ifade aramasından dönen hatayı döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top