fprintf

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

fprintfBiçemli dizgeyi bir akıma yazar

Açıklama

fprintf ( resource $dt , string $biçem , mixed $değiştirgeler = ? , mixed $... = ? ) : int

Tanıtıcısı dt ile belirtilen dosyaya (akıma) biçem dizgesine göre üretilen dizgeyi yazar.

Değiştirgeler

dt

Bir dosya tanıtıcısı. Genellikle fopen() kullanılarak oluşturulur.

biçem

biçem dizgesinin açıklaması için sprintf() işlevine bakınız.

değiştirgeler

...

Dönen Değerler

Akıma yazılan dizgenin uzunluğunu döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - fprintf(): Sıfır dolgulu tamsayılar

<?php
if (!($fp fopen('date.txt''w'))) {
    return;
}

fprintf($fp"%04d-%02d-%02d"$year$month$day);
// ISO biçemli tarihi date.txt dosyasına yazar
?>

Örnek 2 - fprintf(): para biçemleme

<?php
if (!($fp fopen('currency.txt''w'))) {
    return;
}

$money1 68.75;
$money2 54.35;
$money $money1 $money2;
// echo $money çıktısı: "123.1";
$len fprintf($fp'%01.2f'$money);
// currency.txt dosyasına "123.10" yazar

echo "currency.txt dosyasına $len bayt yazıldı";
// Kaç bayt yazıldığını belirtmek için fprintf dönüş değerini kullanıyoruz
?>

Ayrıca Bakınız

  • printf() - Biçemli bir dizge çıktılar
  • sprintf() - Biçemli bir dizge döndürür
  • sscanf() - Girdi dizgesini belli bir biçeme göre yorumlar
  • fscanf() - Bir dosyadaki girdiyi belli bir biçeme göre çözümler
  • vsprintf() - Biçemli bir dizge döndürür
  • number_format() - Sayıyı binlik bölümlere ayırır

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top