LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

str_pad

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

str_padBir dizgeyi belli bir uzunlukta diğer dizgeyle doldurur

Açıklama

str_pad ( string $girdi , int $dolgulu_uzunluk [, string $dolgu_dizgesi = " " [, int $dolgu_türü = STR_PAD_RIGHT ]] ) : string

Bu işlev girdi dizgesinin solunu, sağını veya her iki tarafını belirtilen dolgu_dizgesi ile dolgulu_uzunluk'a kadar doldurarak sonucu döndürür. Eğer seçimlik dolgu_dizgesi belirtilmezse dolgu işlemi boşluk karakterleriyle yapılır.

Değiştirgeler

girdi

Girdi dizgesi.

dolgulu_uzunluk

dolgulu_uzunluk negatifse veya girdi dizgesinin uzunluğundan küçükse herhangi bir dolgu işlemi yapılmaz.

dolgu_dizgesi

Bilginize:

Son dolgu_dizgesi dolgulu uzunluğu tam olarak dolduramazsa kırpılır.

dolgu_türü

Seçimlik dolgu_türü olarak STR_PAD_RIGHT (sağ), STR_PAD_LEFT (sol) veya STR_PAD_BOTH sabiti (her iki taraf) belirtilebilir. dolgu_türü belirtilmezse STR_PAD_RIGHT değeri öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Dolgulu dizge döner.

Örnekler

Örnek 1 - str_pad() örneği

<?php
$input 
"Ayran";
echo 
str_pad($input10);                      // "Ayran     " üretilir
echo str_pad($input10"-="STR_PAD_LEFT);  // "-=-=-Ayran" üretilir
echo str_pad($input10"_"STR_PAD_BOTH);   // "__Ayran___" üretilir
echo str_pad($input"___");               // "Ayran_" üretilir
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top