International PHP Conference Munich 2024

convert_uuencode

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

convert_uuencodeBir dizgeyi uuencode algoritmasıyla kodlar

Açıklama

convert_uuencode(string $veri): string

convert_uuencode() işlevi belirtilen dizgeyi uuencode algoritmasını kullanarak kodlar.

Uuencode tüm dizgeleri (ikil olanlar da dahil), ağ üzerinden aktarılabilir duruma getirmek için basılabilir karakterlere dönüştürür. Kodlanmış dizge özgün dizgeden yaklayık %35 daha uzun olur.

Bilginize: convert_uuencode() işlevi uuencoded dosyaların parçası olan begin ve end satırlarını üretmez.

Bağımsız Değişkenler

veri

Kodlanacak veri.

Dönen Değerler

Kodlanmış veri.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Bu sürümden önce, boş bir dizgeyi dönüştürmeye çalışınca sebepsiz yere false dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - convert_uuencode() örneği

<?php
$bir_dizge
= "deneme\nmetninin metni\r\n";

echo
convert_uuencode($bir_dizge);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

79&5N96UE"FUE=&YI;FEN(&UE=&YI#0H`
`

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
14
root at mantoru dot de
16 years ago
@Craig's note: base64_encode() is better suited for that. In fact, it produces smaller output and operates slightly faster. I did a little benchmark -- here are my findings:

File: JPG, 631614 bytes

== Base64 ==
execution time: 0.0039639472961426 secs
output length: 842152

== UUencode ==
execution time: 0.004105806350708 secs
output length: 870226
up
7
zash at zash dot se
16 years ago
note that using base64 or uuencode to store data in a database is pretty useless. if you properly escape your data and use a binary field (BLOB etc) there is no problem.
To Top