LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

str_word_count

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

str_word_countBir dizgedeki sözcükler hakkında bilgi verir

Açıklama

str_word_count ( string $dizge [, int $biçem = 0 [, string $karakterler ]] ) : mixed

dizge içindeki sözcükleri sayar. Seçimlik olan biçem değiştirgesi belirtilMEmişse, dönüş değeri bulunan sözcüklerin sayısını ifade eden bir tamsayı olur. Belirtilmesi durumunda içeriği belirtilen biçem değiştirgesine bağlı olarak değişen bir dizi döner. biçem değiştirgesinde belirtilebilecek değerler ve sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

Bu işlevin amacı doğrultusunda 'sözcük' yerele bağlı abecesel karakterlerden başka, sözcüğün ilk karakteri dışında "'" ve "-" karakterlerini de içerebilir.

Değiştirgeler

dizge

Sözcükleri hakkında bilgi döndürülecek dizge.

biçem

Bu işlevin ne döndüreceği belirtilir. Desteklenen değerler:

 • 0 - Bulunan sözcük sayısı döner.
 • 1 - dizge içindeki tüm sözcükleri içeren bir dizi döner.
 • 2 - Sözcüklerin dizge içindeki konumlarını anahtar, sözcükleri değer olarak içeren bir ilişkisel dizi döner.

karakterler

Bir sözcük karakteri olarak değerlendirilebilecek karakterlerin listesi.

Dönen Değerler

Belirtilen biçem'e göre bir tamsayı veya bir dizi döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 karakterler değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - str_word_count() örneği

<?php

$str 
"Hello fri3nd, you're
       looking          good today!"
;

print_r(str_word_count($str1));
print_r(str_word_count($str2));
print_r(str_word_count($str1'àáãç3'));

echo 
str_word_count($str);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => Hello
  [1] => fri
  [2] => nd
  [3] => you're
  [4] => looking
  [5] => good
  [6] => today
)

Array
(
  [0] => Hello
  [6] => fri
  [10] => nd
  [14] => you're
  [29] => looking
  [46] => good
  [51] => today
)

Array
(
  [0] => Hello
  [1] => fri3nd
  [2] => you're
  [3] => looking
  [4] => good
  [5] => today
)

7

Ayrıca Bakınız

 • explode() - Bir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir
 • preg_split() - Dizgeyi düzenli ifadeye göre böler
 • split() - Belirtilen dizgeyi düzenli ifadeye göre dizi elemanlarına böler
 • count_chars() - Bir dizgedeki karakterler hakkında bilgi döndürür
 • substr_count() - Bir dizge içinde belli bir alt dizgeden kaç tane bulunduğunu bulur

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top