PHP 8.1.28 Released!

hebrevc

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

hebrevcMantıksal İbranice metni satırsonlarıyla birlikte görsel metne dönüştürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.4.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

hebrevc(string $dizge, int $satırdaki_azami_krk_sayısı = 0): string

Satırsonu (\n) karaktelerini "<br>\n" dizgesine dönüştürmesi dışında hebrev() işlevi gibidir.

İşlev sözcükleri bölmekten kaçınmaya çalışır.

Bağımsız Değişkenler

dizge

İbranice girdi dizgesi.

satırdaki_azami_krk_sayısı

İsteğe bağlı bu bağımsız değişken ile her satırda bulunabilecek azami karakter sayısı belirtilebilir.

Dönen Değerler

Görsel dizge.

Ayrıca Bakınız

  • hebrev() - Mantıksal İbranice metni görsel metne dönüştürür

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-20
yfurman at yahoo dot com
22 years ago
Beware of English use!
I was working on a little project, and used hebrevc to reverse Hebrew in a loop. The hebrevc function got a variable as an argument. Sometimes the variable was pure English and sometimes it was hebrew.
Suddenly I found out that the English too was cut with BR tags, which made it look funny - the last line was the first.

If you're going to use that function in mixed text, don't forget to check the language before using the function.

Yael
up
-22
Oded
14 years ago
If you want to use hebrevc with english,
just use strrev.
To Top