Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

Sürüm Bilgisi

Bu eklentinin sınıf/yöntem/işlevlerinde aşağıdaki değişiklikler yapıldı.

VersionFunctionDescription
8.2.0lcfirstBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor.
 str_ireplaceBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere (baytlara) uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor. ASCII olmayan karakterlerin bayt değerleri karşılaştırılıyor.
 str_splitdizge boşsa boş bir dizi döner. Evvelce boş dizge içeren bir dizi dönerdi.
 strcasecmpBu işlev artık -1 veya 1 döndürüyor, evvelce pozitif vaya negatif bir sayı döndürürdü.
 strcmpBu işlev artık -1 veya 1 döndürüyor, evvelce pozitif vaya negatif bir sayı döndürürdü.
 striposBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere (baytlara) uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor. ASCII olmayan karakterlerin bayt değerleri karşılaştırılıyor.
 stristrBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere (baytlara) uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor. ASCII olmayan karakterlerin bayt değerleri karşılaştırılıyor.
 strnatcasecmpBu işlev artık -1 veya 1 döndürüyor, evvelce pozitif vaya negatif bir sayı döndürürdü.
 strnatcmpBu işlev artık -1 veya 1 döndürüyor, evvelce pozitif vaya negatif bir sayı döndürürdü.
 strncasecmpBu işlev artık -1 veya 1 döndürüyor, evvelce pozitif vaya negatif bir sayı döndürürdü.
 strncmpBu işlev artık -1 veya 1 döndürüyor, evvelce pozitif vaya negatif bir sayı döndürürdü.
 strriposBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere (baytlara) uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor. ASCII olmayan karakterlerin bayt değerleri karşılaştırılıyor.
 strtolowerBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor.
 strtoupperBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor.
 substr_compareBu işlev artık -1 veya 1 döndürüyor, evvelce pozitif vaya negatif bir sayı döndürürdü.
 ucfirstBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor.
 ucwordsBüyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere uygulandığından yerelin setlocale ile atanması artık gerekmiyor.
 utf8_decodeBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor.
 utf8_encodeBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor.
8.1.0get_html_translation_tableseçenekler bağımsız değişkeninin öntanımlı değeri ENT_COMPAT iken ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE | ENT_HTML401 oldu.
 html_entity_decodeseçenekler bağımsız değişkeninin öntanımlı değeri ENT_COMPAT iken ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE | ENT_HTML401 oldu.
 htmlentitiesseçenekler bağımsız değişkeninin öntanımlı değeri ENT_COMPAT iken ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE | ENT_HTML401 oldu.
 htmlspecialcharsseçenekler bağımsız değişkeninin öntanımlı değeri ENT_COMPAT iken ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE | ENT_HTML401 oldu.
 htmlspecialchars_decodeseçenekler bağımsız değişkeninin öntanımlı değeri ENT_COMPAT iken ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE | ENT_HTML401 oldu.
8.0.0convert_uuencodeBu sürümden önce, boş bir dizgeyi dönüştürmeye çalışınca sebepsiz yere false dönerdi.
 count_charsBu sürümden önce, işlev başarısız olunca false dönerdi.
 crypttuz bağımsız değişkeni artık isteğe bağlı değil.
 explodeayraç olarak boş bir dize ("") belirtildiğinde explode artık bir ValueError yavruluyor; evvelce false dönerdi.
 fprintf[precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 fprintfGereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 fprintfBağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. Evvelce bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 fprintfBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor.
 fprintf[width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 html_entity_decodekodlama artık null olabiliyor.
 htmlentitieskodlama artık null olabiliyor.
 implodeayraç bağımsız değişkeninin dizi bağımsız değişkeninden sonra aktarılması artık desteklenmiyor.
 levenshteinBu sürümden önce, dizgelerden biri 255 karakterden uzunsa levenshtein -1 döndürürdü.
 levenshteinBu sürümden önce, levenshtein iki ya da beş bağımsız değişken ile çağrılabiliyordu.
 metaphoneBaşarısızlık durumunda işlev artık false döndürüyor.
 number_formatBu sürümden önce, number_format bir, iki veya dört (üç değil) bağımsız değişken kabul ediyordu.
 printGereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 print[precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 print[width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 printBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor.
 printBağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. Evvelce bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 printf[width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 printfBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor.
 printfBağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. Evvelce bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 printf[precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 printfGereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 soundexBu sürümden önce, işlev boş dizge ile çağrıldığında belli bir sebep olmaksızın false dönerdi.
 sprintfBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor.
 sprintfGereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 sprintf[precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 sprintfBağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. Evvelce bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 sprintf[width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 str_splituzunluk 1'den küçükse artık ValueError yavrulanıyor, evvelce E_WARNING seviyesinde bir hata oluşurdu ve işlev false döndürürdü.
 str_word_countkarakterler artık null olabiliyor.
 strcspnuzunluk artık null olabiliyor.
 strip_tagsayıklanmayacaklar artık null olabiliyor.
 striposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 stristriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strrchriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strriposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strrposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strspnuzunluk artık null olabiliyor.
 strstriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 substruzunluk artık null olabiliyor. uzunluk bağımsız değişkenine açıkça null atanmışsa dizgenin sonunda biten bir alt dizge döner, evvelce bu durumda boş dizge dönerdi.
 substrİşlev evvelce false döndürdüğü durumda şimdi boş bir dizge döndürüyor.
 substr_compareuzunluk artık null olabiliyor.
 substr_countuzunluk artık null olabiliyor.
 substr_replaceuzunluk artık null olabiliyor.
 vfprintf[width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vfprintfBağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. Evvelce bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vfprintfBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor.
 vfprintfGereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vfprintf[precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vprintfBağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. Evvelce bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vprintf[width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vprintf[precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vprintfBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor.
 vprintfGereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vsprintfBu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor.
 vsprintfBağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. Evvelce bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vsprintf[width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vsprintf[precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
 vsprintfGereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
7.4.0chrBu işlev artık desteklenmeyen sayı'ları sessizce kabul etmeyip bunları 0'a dönüştürüyor.
 implodeayraç bağımsız değişkeninin dizi bağımsız değişkeninden sonra aktarılması artık önerilmiyor.
 money_formatBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Yerine NumberFormatter::formatCurrency kullanılabilir.
 str_getcsvöncelem bağımsız değişkeni özel önceleme mekanizmasını devre dışı bırakmak için boş dizgeyi artık sinyal olarak yorumluyor. Evvelce, boş dizge, bağımsız değişkenin öntanımlı değeriydi.
 strip_tagsayıklanmayacaklar artık dizi de kabul ediyor.
7.3.0striposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 stristriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strrchriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strriposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strrposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strstriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
7.2.oparse_strİşlevin sonuç bağımsız değişkeni olmaksızın kullanımı artık bir E_DEPRECATED uyarısı çıktılıyor.
7.2.18, 7.3.5substr_comparebaşlangıç ile samanlık uzunlukları artık eşit olabiliyor.
7.2.0number_formatnumber_format artık -0 döndüremiyor, evvelce sayı olarak -0.01 benzerlerinin belirtildiği durumlarda -0 dönebiliyordu.
 utf8_decodeBu işlev XML eklentisinden PHP çekirdeğine taşınmıştır. Önceki sürümlerde sadece XML eklentisi kurulduğunda kullanılabiliyordu.
 utf8_encodeBu işlev XML eklentisinden PHP çekirdeğine taşınmıştır. Önceki sürümlerde sadece XML eklentisi kurulduğunda kullanılabiliyordu.
7.1.0str_shuffleLibc rand işlevi yerine Mersenne Twister Rastgele Sayı Üretecini kullanmak için dahili rastgelelik algoritması değiştirildi.
 striposbaşlangıçs artık negatif olabiliyor.
 strposbaşlangıçs artık negatif olabiliyor.
 substr_countNegatif başlangıç ve uzunluk desteği eklendi. uzunluk ayrıca, artık 0 olabiliyor.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top