PHP 8.1.9 Released!

Sürüm Bilgisi

Bu eklentinin sınıf/yöntem/işlevlerinde aşağıdaki değişiklikler yapıldı.

VersionFunctionDescription
8.1.0get_html_translation_tableseçenekler değiştirgesinin öntanımlı değeri ENT_COMPAT iken ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE | ENT_HTML401 oldu.
 html_entity_decodeseçenekler değiştirgesinin öntanımlı değeri ENT_COMPAT iken ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE | ENT_HTML401 oldu.
 htmlentitiesseçenekler değiştirgesinin öntanımlı değeri ENT_COMPAT iken ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE | ENT_HTML401 oldu.
 htmlspecialcharsseçenekler değiştirgesinin öntanımlı değeri ENT_COMPAT iken ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE | ENT_HTML401 oldu.
 htmlspecialchars_decodeseçenekler değiştirgesinin öntanımlı değeri ENT_COMPAT iken ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE | ENT_HTML401 oldu.
8.0.0convert_uuencodeBu sürümden önce, boş bir dizgeyi dönüştürmeye çalışınca sebepsiz yere false dönerdi.
 count_charsBu sürümden önce, işlev başarısız olunca false dönerdi.
 crypttuz değiştirgesi artık isteğe bağlı değil.
 explodeayraç olarak boş bir dize ("") belirtildiğinde explode artık bir ValueError yavruluyor; evvelce false dönerdi.
 html_entity_decodekodlama artık null olabiliyor.
 htmlentitieskodlama artık null olabiliyor.
 implodeayraç değiştirgesinin dizi değiştirgesinden sonra aktarılması artık desteklenmiyor.
 levenshteinBu sürümden önce, levenshtein iki ya da beş değiştirge ile çağrılabiliyordu.
 metaphoneBaşarısızlık durumunda işlev artık false döndürüyor.
 number_formatBu sürümden önce, number_format bir, iki veya dört (üç değil) değiştirge kabul ediyordu.
 soundexBu sürümden önce, işlev boş dizge ile çağrıldığında belli bir sebep olmaksızın false dönerdi.
 sprintfİşlev başarısız olduğunda artık false döndürmüyor.
 str_splituzunluk 1'den küçükse artık ValueError yavrulanıyor, evvelce E_WARNING seviyesinde bir hata oluşurdu ve işlev false döndürürdü.
 str_word_countkarakterler artık null olabiliyor.
 strcspnuzunluk artık null olabiliyor.
 strip_tagsayıklanmayacaklar artık null olabiliyor.
 striposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 stristriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strrchriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strriposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strrposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 strspnuzunluk artık null olabiliyor.
 strstriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
 substruzunluk artık null olabiliyor. uzunluk değiştirgesine açıkça null atanmışsa dizgenin sonunda biten bir alt dizge döner, evvelce bu durumda boş dizge dönerdi.
 substrİşlev evvelce false döndürdüğü durumda şimdi boş bir dizge döndürüyor.
 substr_compareuzunluk artık null olabiliyor.
 substr_countuzunluk artık null olabiliyor.
 substr_replaceuzunluk artık null olabiliyor.
 vsprintfBaşarısızlık durumunda artık false dönmüyor.
7.4.0chrBu işlev artık desteklenmeyen sayı'ları sessizce kabul etmeyip bunları 0'a dönüştürüyor.
 implodeayraç değiştirgesinin dizi değiştirgesinden sonra aktarılması artık önerilmiyor.
 money_formatBu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Yerine NumberFormatter::formatCurrency kullanılabilir.
 str_getcsvöncelem değiştirgesi özel önceleme mekanizmasını devre dışı bırakmak için boş dizgeyi artık sinyal olarak yorumluyor. Evvelce, boş dizge, değiştirgenin öntanımlı değeriydi.
 strip_tagsayıklanmayacaklar artık dizi de kabul ediyor.
7.3.0striposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 stristriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strrchriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strriposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strrposiğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
 strstriğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
7.2.oparse_strİşlevin sonuç değiştirgesi olmaksızın kullanımı artık bir E_DEPRECATED uyarısı çıktılıyor.
7.2.18, 7.3.5substr_comparebaşlangıç ile samanlık uzunlukları artık eşit olabiliyor.
7.2.0number_formatnumber_format artık -0 döndüremiyor, evvelce sayı olarak -0.01 benzerlerinin belirtildiği durumlarda -0 dönebiliyordu.
 utf8_decodeBu işlev XML eklentisinden PHP çekirdeğine taşınmıştır. Önceki sürümlerde sadece XML eklentisi kurulduğunda kullanılabiliyordu.
 utf8_encodeBu işlev XML eklentisinden PHP çekirdeğine taşınmıştır. Önceki sürümlerde sadece XML eklentisi kurulduğunda kullanılabiliyordu.
7.1.0str_shuffleLibc rand işlevi yerine Mersenne Twister Rastgele Sayı Üretecini kullanmak için dahili rastgelelik algoritması değiştirildi.
 striposbaşlangıçs artık negatif olabiliyor.
 strposbaşlangıçs artık negatif olabiliyor.
 substr_countNegatif başlangıç ve uzunluk desteği eklendi. uzunluk ayrıca, artık 0 olabiliyor.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top