date_sunset

(PHP 5, PHP 7)

date_sunset Verilen gün ve konum için günbatımı zamanını döndürür

Açıklama

date_sunset ( int $zamandamgası , int $biçim = SUNFUNCS_RET_STRING , float $enlem = ini_get("date.default_latitude") , float $boylam = ini_get("date.default_longitude") , float $başucu = ini_get("date.sunset_zenith") , float $gmt_farkı = 0 ) : mixed

date_sunset() işlevi, verilen gün (zamandamgası) ve konum için günbatımı zamanını döndürür.

Değiştirgeler

zaman damgası

Günbatımı zamanı alınacak günün zamandamgası.

biçim

biçim sabitleri
sabit açıklama örnek
SUNFUNCS_RET_STRING Sonucu dizge olarak döndürür. 16:46
SUNFUNCS_RET_DOUBLE Sonucu gerçek sayı olarak döndürür. 16.78243132
SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP Sonucu tamsayı (zaman damgası) olarak döndürür. 1095034606

enlem

Kuzey yarımküre öntanımlıdır. Güney yarımküre için negatif değer girin. Ayrıca bakınız: date.default_latitude

boylam

Doğu yarımküre öntanımlıdır. Batı yarımküre için negatif değer girin. Ayrıca bakınız: date.default_longitude

başucu

Öntanımlı: date.sunset_zenith

gmt_farkı

Saat cinsinden belirtilir.

Hatalar/İstisnalar

Bir tarih/zaman işlevine yapılan her çağrı eğer zaman dilimi ayarı geçerli değilse bir E_NOTICE üretir. Ve/veya eğer sistem ayarları veya TZ ortam değişkeni kullanılıyorsa bir E_STRICT veya bir E_WARNING iletisi üretir. Ayrıca bakınız: date_default_timezone_set()

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0

Zaman dilimi hatalarında artık E_STRICT ve E_NOTICE çıktılanıyor.

Dönen Değerler

Başarılı olduğunda, biçim değiştirgesiyle belirlenen biçemde gün batımı zamanını, başarız olduğunda false değerini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - date_sunset() örneği

<?php

/* İstanbul, Türkiye için günbatımı zamanı hesabı
Enlem: 41.01 Kuzey
Boylam: 28.58 Doğu
Başucu ~= 90
saat farkı: +2 GMT
*/

echo date("D M d Y"). ', günbatımı: ' .date_sunset(time(), SUNFUNCS_RET_STRING41.0128.58902);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Thu Dec 11 2008, günbatımı: 16:33

Ayrıca Bakınız

  • date_sunrise() - Belirtilen gün ve konum için şafak zamanını döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
1
matt at mctsoft dot net
1 year ago
yes SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP does return GMT(0) time

so something like...

$arr = localtime(date_sunset(time(),SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP,51.5,0)); // London

$hh = $arr[2];
$mm = $arr[1];

Will give figure out your localtime and daylight saving (BST)
up
-1
nospam at nomail dot com
2 years ago
maybe I am wrong, but I think

SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP     return GMT(0) time

SUNFUNCS_RET_STRING     Return local time
SUNFUNCS_RET_DOUBLE     Return local time
up
-24
michael at dayah dot com
14 years ago
I use an IP to location database to determine the visitor's approximate latitude and longitude and then serve them a day or night color scheme based on whether it is before civil dawn or dusk. I've had problems when not specifying the timezone, specifically a 1 hour error, so I use GMT.

<?php
date_default_timezone_set
("GMT");

function
scheme() {
       
$sunrise = date_sunrise(time(), SUNFUNCS_RET_DOUBLE, $latitude, $longitude, 96, 0);
       
$sunset = date_sunset(time(), SUNFUNCS_RET_DOUBLE, $latitude, $longitude, 96, 0);
       
$now = date("H") + date("i") / 60 + date("s") / 3600;

        if (
$sunrise < $sunset)
                if ((
$now > $sunrise) && ($now < $sunset)) return "day";
                else return
"night";
        else
                if ((
$now > $sunrise) || ($now < $sunset)) return "day";
                else return
"night";
}
?>
To Top