localtime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

localtimeYerel zamanı getirir

Açıklama

localtime(?int $zaman_damgası = null, bool $ilişkisel = false): array

localtime() işlevi, standart C işlev çağrısı olan localtime tarafından döndürülen yapıya eşdeğer bir dizi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

zaman_damgası

Seçimlik zaman_damgası bağımsız değişkeni int türünde bir Unix zaman damgası olup belirtilmediği takdirde veya null ise yerel zaman kullanılır. Başka bir deyişle, time() işlevinden dönen değer öntanımlıdır.

ilişkisel

İşlevin sıradan indisli bir dizi mi yoksa ilişkisel bir dizi mi döndüreceğini belirler.

Dönen Değerler

Eğer ilişkisel bağımsız değişkenine false atanmış ya da bağımsız değişken atlanmışsa, sayısal indisli bir dizi döner. Eğer bağımsız değişken true olarak ayarlanmışsa localtime() işlevi, standart C işlevi localtime tarafından döndürülen yapının elemanlarını içeren ilişkisel bir dizi döndürür. Bu ilişkisel dizinin anahtarları şunlardır:

 • "tm_sec" - saniye, 0 - 59
 • "tm_min" - dakika, 0 - 59
 • "tm_hour" - saat, 0 - 23
 • "tm_mday" - ayın günleri, 1 - 31
 • "tm_mon" - yılın ayları, Ocak için 0'dan başlar
 • "tm_year" - Yıllar,, 0 (Ocak) - 11 (Aralık)
 • "tm_wday" - Haftanın günleri, 0 (Paz) - 6 (Cts)
 • "tm_yday" - Yılın günleri, 0 - 365
 • "tm_isdst" - Yaz saati etkin mi? Evet ise pozitif, hayır ise 0, bilinmiyorsa negatiftir.

Hatalar/İstisnalar

Bir tarih/zaman işlevine yapılan her çağrı eğer zaman dilimi ayarı geçerli değilse bir E_WARNING üretir. Ayrıca bakınız: date_default_timezone_set()

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 zaman_damgası artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - localtime() örneği

<?php
$localtime
= localtime();
$localtime_assoc = localtime(time(), true);
print_r($localtime);
print_r($localtime_assoc);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => 24
  [1] => 3
  [2] => 19
  [3] => 3
  [4] => 3
  [5] => 105
  [6] => 0
  [7] => 92
  [8] => 1
)

Array
(
  [tm_sec] => 24
  [tm_min] => 3
  [tm_hour] => 19
  [tm_mday] => 3
  [tm_mon] => 3
  [tm_year] => 105
  [tm_wday] => 0
  [tm_yday] => 92
  [tm_isdst] => 1
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top