PHPCon Poland 2024

gmmktime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

gmmktimeBir GMT tarihi için Unix zaman damgasını döndürür

Açıklama

gmmktime(
    int $saat,
    ?int $dakika = null,
    ?int $saniye = null,
    ?int $ay = null,
    ?int $gün = null,
    ?int $yıl = null
): int|false

Aktarılan bağımsız değişkenlerin bir GMT tarihini belirtmesi dışında tıpkı mktime() işlevi gibidir. gmmktime() işlevi kendi içinde mktime() işlevini kullanır ve sadece türetilen yerel zamanda geçerli zamanlar kullanılabilir.

mktime() işlevindeki gibi, seçimlik bağımsız değişkenler sağdan sola sıralıdır. Böylece belirtilmeyen bağımsız değişken için geçerli GMT zamanının kullanılabilmesi sağlanmıştır.

gmmktime() işlevinin bağımsız değişkenler olmaksızın kullanımı desteklenmemekte olup ArgumentCountError ile sonuçlanmaktadır. Geçerli zaman damgasını elde etmek için time() işlevi kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

saat

ay, gün ve yıl tarafından saptanan günün başlangıcına göreli saat sayısı. Negatif değerler, belirtilen günün geceyarısından önceki saat sayısıdır. 23'ten büyük değerler ertesi güne sarkar.

dakika

saatin başlangıcına göreli dakika sayısı. Negatif dakikalar önceki saatle ilgilidir. 59'dan büyük değerler sonraki saate sarkar.

saniye

dakikanın başlangıcına göreli saniye sayısı. Negatif saniyeler önceki dakika ilgilidir. 59'dan büyük değerler sonraki dakikaya sarkar.

ay

Bir önceki yılın sonuna göre ay sayısı. 1 ila 12 arasındaki değerler, söz konusu yılın normal takvim aylarına atıfta bulunur. 1'den küçük değerler (negatif değerler dahil), önceki yıldaki ayları ters sırayla gösterir, yani 0 Aralık, -1 Kasım, vb. 12'den büyük değerler, sonraki yıl(lar)daki uygun ayı belirtir.

gün

Önceki ayın sonuna göre gün sayısı. 1 ile 28, 29, 30 veya 31 arasındaki değerler (aya bağlı olarak) ilgili ayın normal günlerini ifade eder. 1'den küçük değerler (negatif değerler dahil) önceki ayın günlerine atıfta bulunur, bu nedenle 0, önceki ayın son günüdür, -1 ondan önceki gündür vb. İlgili ay referansındaki gün sayısından daha büyük değerler sonraki ay(lar)daki uygun günlere karşılıktır.

yıl

Yıl

Dönen Değerler

Başarı durumunda int türünden Unix zaman damgası, zaman damgası int türüne sığmıyorsa false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 saat artık seçimlik değil. Unix zaman damgasına ihtiyaç olursa time() işlevi kullanılabilir.
8.0.0 dakika, saniye, ay, gün ve yıl artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - gmmktime() temel örneği

<?php
// Çıktısı: July 1, 2000 is on a Saturday
echo "July 1, 2000 is on a " . date("l", gmmktime(0, 0, 0, 7, 1, 2000));
?>

Ayrıca Bakınız

  • DateTimeImmutable sınıfı
  • mktime() - Bir tarih için Unix zaman damgasını döndürür
  • date() - Unix zaman damgasını biçimlendirir
  • time() - Geçerli Unix zaman damgasını döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top