PHP 8.1.24 Released!

DateTimeImmutable::__construct

date_create_immutable

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

DateTimeImmutable::__construct -- date_create_immutableReturns new DateTimeImmutable object

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTimeImmutable::__construct(string $datetime = "now", ?DateTimeZone $timezone = null)

Yordamsal kullanım

date_create_immutable(string $datetime = "now", ?DateTimeZone $timezone = null): DateTimeImmutable|false

Returns new a DateTimeImmutable object.

Bağımsız Değişkenler

datetime

Bir tarih/zaman dizgesi. Geçerli biçemler Tarih ve Zaman Biçemleri bölümünde açıklanmıştır.

Enter "now" here to obtain the current time when using the $timezone parameter.

timezone

A DateTimeZone object representing the timezone of $datetime.

If $timezone is omitted or null, the current timezone will be used.

Bilginize:

The $timezone parameter and the current timezone are ignored when the $datetime parameter either is a UNIX timestamp (e.g. @946684800) or specifies a timezone (e.g. 2010-01-28T15:00:00+02:00, or 2010-07-05T06:00:00Z).

Dönen Değerler

Returns a new DateTimeImmutable instance. Yordamsal kullanım başarısızlık durumunda false döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Emits Exception in case of an error.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1.0 From now on microseconds are filled with actual value. Not with '00000'.

Örnekler

Örnek 1 DateTimeImmutable::__construct() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
try {
$date = new DateTimeImmutable('2000-01-01');
} catch (
Exception $e) {
echo
$e->getMessage();
exit(
1);
}

echo
$date->format('Y-m-d');
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date
= date_create('2000-01-01');
if (!
$date) {
$e = date_get_last_errors();
foreach (
$e['errors'] as $error) {
echo
"$error\n";
}
exit(
1);
}

echo
date_format($date, 'Y-m-d');
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

2000-01-01

Örnek 2 Intricacies of DateTimeImmutable::__construct()

<?php
// Specified date/time in your computer's time zone.
$date = new DateTimeImmutable('2000-01-01');
echo
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";

// Specified date/time in the specified time zone.
$date = new DateTimeImmutable('2000-01-01', new DateTimeZone('Pacific/Nauru'));
echo
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";

// Current date/time in your computer's time zone.
$date = new DateTimeImmutable();
echo
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";

// Current date/time in the specified time zone.
$date = new DateTimeImmutable('now', new DateTimeZone('Pacific/Nauru'));
echo
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";

// Using a UNIX timestamp. Notice the result is in the UTC time zone.
$date = new DateTimeImmutable('@946684800');
echo
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";

// Non-existent values roll over.
$date = new DateTimeImmutable('2000-02-30');
echo
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

2000-01-01 00:00:00-05:00
2000-01-01 00:00:00+12:00
2010-04-24 10:24:16-04:00
2010-04-25 02:24:16+12:00
2000-01-01 00:00:00+00:00
2000-03-01 00:00:00-05:00

Örnek 3 Changing the associated timezone

<?php
$timeZone
= new \DateTimeZone('Asia/Tokyo');

$time = new \DateTimeImmutable();
$time = $time->setTimezone($timeZone);

echo
$time->format('Y/m/d H:i:s'), "\n";
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

2022/08/12 23:49:23

Örnek 4 Using a relative date/time string

<?php
$time
= new \DateTimeImmutable("-1 year");

echo
$time->format('Y/m/d H:i:s'), "\n";
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

2021/08/12 15:43:51
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Dmitrii
5 months ago
"If $timezone is omitted or null, the current timezone will be used." - note, that timezone IS NOT equal offset, if its important for your application.

If default timezone = Europe/Moscow, then:
echo (new \DateTimeImmutable('2014-10'))->format(DATE_ATOM); // gives "2014-10-01T00:00:00+04:00"
echo (new \DateTimeImmutable('2014-11'))->format(DATE_ATOM); // gives "2014-11-01T00:00:00+03:00"
because of law changes (abolition of "summer time").
To Top