PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

DateTimeImmutable::sub

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

DateTimeImmutable::sub Subtracts an amount of days, months, years, hours, minutes and seconds

Açıklama

public DateTimeImmutable::sub(DateInterval $interval): DateTimeImmutable

Returns a new DateTimeImmutable object, with the specified DateInterval object subtracted from the specified DateTimeImmutable object.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

interval

A DateInterval object

Dönen Değerler

Değişmiş DateTimeImmutable nesnesi, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 DateTimeImmutable::sub() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date 
= new DateTimeImmutable('2000-01-20');
$newDate $date->sub(new DateInterval('P10D'));
echo 
$newDate->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

2000-01-10

Örnek 2 Further DateTimeImmutable::sub() examples

<?php
$date 
= new DateTimeImmutable('2000-01-20');
$newDate $date->sub(new DateInterval('PT10H30S'));
echo 
$newDate->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";

$date = new DateTimeImmutable('2000-01-20');
$newDate $date->sub(new DateInterval('P7Y5M4DT4H3M2S'));
echo 
$newDate->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2000-01-19 13:59:30
1992-08-15 19:56:58

Örnek 3 Beware when subtracting months

<?php
$date 
= new DateTimeImmutable('2001-04-30');
$interval = new DateInterval('P1M');

$newDate1 $date->sub($interval);
echo 
$newDate1->format('Y-m-d') . "\n";

$newDate2 $newDate1->sub($interval);
echo 
$newDate2->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2001-03-30
2001-03-02

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top