PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

DateTimeInterface arayüzü

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

Giriş

DateTimeInterface arayüzü DateTime ve DateTimeImmutable sınıflarının tür tanımlarının gösterilebilmesi için kullanılmaktadır. Bu arayüzü kullanıcı tabanlı sınıflarla gerçeklemek mümkün değildir.

Arayüz Sözdizimi

interface DateTimeInterface {
/* Sabitler */
const string ATOM = "Y-m-d\TH:i:sP";
const string COOKIE = "l, d-M-Y H:i:s T";
const string ISO8601 = "Y-m-d\TH:i:sO";
const string RFC822 = "D, d M y H:i:s O";
const string RFC850 = "l, d-M-y H:i:s T";
const string RFC1036 = "D, d M y H:i:s O";
const string RFC1123 = "D, d M Y H:i:s O";
const string RFC7231 = "D, d M Y H:i:s \G\M\T";
const string RFC2822 = "D, d M Y H:i:s O";
const string RFC3339 = "Y-m-d\TH:i:sP";
const string RFC3339_EXTENDED = "Y-m-d\TH:i:s.vP";
const string RSS = "D, d M Y H:i:s O";
const string W3C = "Y-m-d\TH:i:sP";
/* Yöntemler */
public diff(DateTimeInterface $targetObject, bool $absolute = false): DateInterval
public format(string $format): string
public getOffset(): int
public getTimestamp(): int
public getTimezone(): DateTimeZone|false
public __wakeup(): void
}

Öntanımlı Sabitler

DateTimeInterface::ATOM
DATE_ATOM
Atom (örnek: 2005-08-15T15:52:01+00:00)
DateTimeInterface::COOKIE
DATE_COOKIE
HTTP çerezleri (örnek: Monday, 15-Aug-2005 15:52:01 UTC)
DateTimeInterface::ISO8601
DATE_ISO8601
ISO-8601 (örnek: 2005-08-15T15:52:01+0000)

Bilginize: Bu gösterim ISO-8601 ile uyumlu değildir, fakat geriye uyumluluk için kaldı. ISO-8601 ile uyumluluk için bunun yerine DateTime::ATOM veya DATE_ATOM kullanın.

DateTimeInterface::RFC822
DATE_RFC822
RFC 822 (örnek: Mon, 15 Aug 05 15:52:01 +0000)
DateTimeInterface::RFC850
DATE_RFC850
RFC 850 (örnek: Monday, 15-Aug-05 15:52:01 UTC)
DateTimeInterface::RFC1036
DATE_RFC1036
RFC 1036 (örnek: Mon, 15 Aug 05 15:52:01 +0000)
DateTimeInterface::RFC1123
DATE_RFC1123
RFC 1123 (örnek: Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 +0000)
DateTimeInterface::RFC7231
DATE_RFC7231
RFC 7231 (PHP 7.0.19 ve 7.1.5'ten beri) (örnek: Sat, 30 Apr 2016 17:52:13 GMT)
DateTimeInterface::RFC2822
DATE_RFC2822
RFC 2822 (örnek: Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 +0000)
DateTimeInterface::RFC3339
DATE_RFC3339
DATE_ATOM gibidir.
DateTimeInterface::RFC3339_EXTENDED
DATE_RFC3339_EXTENDED
RFC 3339 uzun gösterim. (örnek: 2005-08-15T15:52:01.000+00:00)
DateTimeInterface::RSS
DATE_RSS
RSS (örnek: Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 +0000)
DateTimeInterface::W3C
DATE_W3C
Dünya Çapında Web Konsorsiyumu (örnek: 2005-08-15T15:52:01+00:00)

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 DateTime sınıf sabitleri artık DateTimeInterface üzerinde tanımlı.

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
divinity76 at gmail dot com
4 months ago
if you want to know what all the constants looks like, try

<?php
$constants
= (new ReflectionClass("DateTimeInterface"))->getConstants();
foreach(
$constants as $name => $format){
    echo
"{$name}: " . date($format, 0) . "\n";
}
?>

in php 8.0.3 it prints:

ATOM: 1970-01-01T01:00:00+01:00
COOKIE: Thursday, 01-Jan-1970 01:00:00 CET
ISO8601: 1970-01-01T01:00:00+0100
RFC822: Thu, 01 Jan 70 01:00:00 +0100
RFC850: Thursday, 01-Jan-70 01:00:00 CET
RFC1036: Thu, 01 Jan 70 01:00:00 +0100
RFC1123: Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100
RFC7231: Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT
RFC2822: Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100
RFC3339: 1970-01-01T01:00:00+01:00
RFC3339_EXTENDED: 1970-01-01T01:00:00.000+01:00
RSS: Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100
W3C: 1970-01-01T01:00:00+01:00
To Top