SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

DateTimeInterface arayüzü

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

Giriş

DateTimeInterface arayüzü, değiştirge, dönüş değeri veya özellik türü bildirimlerinde değer olarak DateTime veya DateTimeImmutable kullanılabilsin diye oluşturuldu. Bu arayüzü kullanıcı tabanlı sınıflarla gerçeklemek mümkün değildir.

Arayüz Sözdizimi

interface DateTimeInterface {
/* Sabitler */
const string ATOM = "Y-m-d\TH:i:sP";
const string COOKIE = "l, d-M-Y H:i:s T";
const string ISO8601 = "Y-m-d\TH:i:sO";
const string RFC822 = "D, d M y H:i:s O";
const string RFC850 = "l, d-M-y H:i:s T";
const string RFC1036 = "D, d M y H:i:s O";
const string RFC1123 = "D, d M Y H:i:s O";
const string RFC7231 = "D, d M Y H:i:s \G\M\T";
const string RFC2822 = "D, d M Y H:i:s O";
const string RFC3339 = "Y-m-d\TH:i:sP";
const string RFC3339_EXTENDED = "Y-m-d\TH:i:s.vP";
const string RSS = "D, d M Y H:i:s O";
const string W3C = "Y-m-d\TH:i:sP";
/* Yöntemler */
public diff(DateTimeInterface $targetObject, bool $absolute = false): DateInterval
public format(string $format): string
public getOffset(): int
public getTimestamp(): int
public getTimezone(): DateTimeZone|false
public __wakeup(): void
}

Öntanımlı Sabitler

DateTimeInterface::ATOM
DATE_ATOM
Atom (örnek: 2005-08-15T15:52:01+00:00)
DateTimeInterface::COOKIE
DATE_COOKIE
HTTP çerezleri (örnek: Monday, 15-Aug-2005 15:52:01 UTC)
DateTimeInterface::ISO8601
DATE_ISO8601
ISO-8601 (örnek: 2005-08-15T15:52:01+0000)

Bilginize: Bu gösterim ISO-8601 ile uyumlu değildir, fakat geriye uyumluluk için kaldı. ISO-8601 ile uyumluluk için bunun yerine DateTime::ATOM veya DATE_ATOM kullanın.

DateTimeInterface::RFC822
DATE_RFC822
RFC 822 (örnek: Mon, 15 Aug 05 15:52:01 +0000)
DateTimeInterface::RFC850
DATE_RFC850
RFC 850 (örnek: Monday, 15-Aug-05 15:52:01 UTC)
DateTimeInterface::RFC1036
DATE_RFC1036
RFC 1036 (örnek: Mon, 15 Aug 05 15:52:01 +0000)
DateTimeInterface::RFC1123
DATE_RFC1123
RFC 1123 (örnek: Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 +0000)
DateTimeInterface::RFC7231
DATE_RFC7231
RFC 7231 (PHP 7.0.19 ve 7.1.5'ten beri) (örnek: Sat, 30 Apr 2016 17:52:13 GMT)
DateTimeInterface::RFC2822
DATE_RFC2822
RFC 2822 (örnek: Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 +0000)
DateTimeInterface::RFC3339
DATE_RFC3339
DATE_ATOM gibidir.
DateTimeInterface::RFC3339_EXTENDED
DATE_RFC3339_EXTENDED
RFC 3339 uzun gösterim. (örnek: 2005-08-15T15:52:01.000+00:00)
DateTimeInterface::RSS
DATE_RSS
RSS (örnek: Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 +0000)
DateTimeInterface::W3C
DATE_W3C
Dünya Çapında Web Konsorsiyumu (örnek: 2005-08-15T15:52:01+00:00)

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 DateTime sınıf sabitleri artık DateTimeInterface üzerinde tanımlı.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
9
divinity76 at gmail dot com
1 year ago
if you want to know what all the constants looks like, try

<?php
$constants
= (new ReflectionClass("DateTimeInterface"))->getConstants();
foreach(
$constants as $name => $format){
    echo
"{$name}: " . date($format, 0) . "\n";
}
?>

in php 8.0.3 it prints:

ATOM: 1970-01-01T01:00:00+01:00
COOKIE: Thursday, 01-Jan-1970 01:00:00 CET
ISO8601: 1970-01-01T01:00:00+0100
RFC822: Thu, 01 Jan 70 01:00:00 +0100
RFC850: Thursday, 01-Jan-70 01:00:00 CET
RFC1036: Thu, 01 Jan 70 01:00:00 +0100
RFC1123: Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100
RFC7231: Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT
RFC2822: Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100
RFC3339: 1970-01-01T01:00:00+01:00
RFC3339_EXTENDED: 1970-01-01T01:00:00.000+01:00
RSS: Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100
W3C: 1970-01-01T01:00:00+01:00
To Top