DateTimeInterface::getTimezone

DateTimeImmutable::getTimezone

DateTime::getTimezone

date_timezone_get

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

DateTimeInterface::getTimezone -- DateTimeImmutable::getTimezone -- DateTime::getTimezone -- date_timezone_getReturn time zone relative to given DateTime

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTimeInterface::getTimezone(): DateTimeZone|false
public DateTimeImmutable::getTimezone(): DateTimeZone|false
public DateTime::getTimezone(): DateTimeZone|false

Yordamsal kullanım

Return time zone relative to given DateTime.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal biçem: date_create() işlevinden dönen bir DateTime nesnesi.

Dönen Değerler

Returns a DateTimeZone object on success başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::getTimezone() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date
= new DateTimeImmutable(null, new DateTimeZone('Europe/London'));
$tz = $date->getTimezone();
echo
$tz->getName();
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date
= date_create(null, timezone_open('Europe/London'));
$tz = date_timezone_get($date);
echo
timezone_name_get($tz);
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

Europe/London

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top