PHP 8.1.0 RC 5 available for testing

DateTime::getTimezone

DateTimeImmutable::getTimezone

DateTimeInterface::getTimezone

date_timezone_get

(PHP 5 >= 5.2.1, PHP 7, PHP 8)

DateTime::getTimezone -- DateTimeImmutable::getTimezone -- DateTimeInterface::getTimezone -- date_timezone_getReturn time zone relative to given DateTime

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::getTimezone(): DateTimeZone|false
public DateTimeImmutable::getTimezone(): DateTimeZone|false
public DateTimeInterface::getTimezone(): DateTimeZone|false

Yordamsal kullanım

Return time zone relative to given DateTime.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal biçem: date_create() işlevinden dönen bir DateTime nesnesi.

Dönen Değerler

Returns a DateTimeZone object on success başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::getTimezone() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date 
= new DateTime(null, new DateTimeZone('Europe/London'));
$tz $date->getTimezone();
echo 
$tz->getName();
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date 
date_create(nulltimezone_open('Europe/London'));
$tz date_timezone_get($date);
echo 
timezone_name_get($tz);
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

Europe/London

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top